Projektiniai pasiūlymai

Kitos (fermų) paskirties (7.18) pastato, Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., rekonstravimo projektas" parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie " Kitos (fermų) paskirties (7.18) pastato (Pieno bloko 4Ž1b, un. Nr. 4400-0997-0049), Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., rekonstravimo projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Vegerių km. 4, Papilės sen., Akmenės raj. sav., žemės sklypo kad. Nr. 3240/0001:617 Papilės k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: 7.18. kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita);

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Gedimino Tušo architektūros studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Papilės žemės ūkio bendrovė, 152979693, Daubiškių km., Papilės sen., Akmenės raj. sav.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  nuotoliniu būdu, naudojant vaizdo ir garso transliacijos platformą zoom.us. Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (Meeting ID 434 825 6277):

https://us06web.zoom.us/j/4348256277?pwd=PjgBoTVRtk7XWXOVz6RCw40oZPvaOi.1&omn=88141220492

Passcode: vSuX6D

Data ir laikas 2024-05-14 16:00 val.

Atgal
easy read