Projektiniai pasiūlymai

Kitos paskirties (12.) inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos elektrinės, Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas

Informacija apie parengtus projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Kitos paskirties (12.) inžinerinio statinio – saulės šviesos energijos elektrinės, Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Aušros g. 21, Menčių km., Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav. žemės sklypo kad. Nr. 3203/0012:147 Alkiškių k.v..

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys (12.) – Saulės šviesos energijos elektrinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : Gedimino Tušo architektūros studija, MB (įm. k. 305849754), projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): AB „Naujasis kalcitas“, įm. k. 153085326, J. Dalinkevičiaus g. 2K, Naujoji Akmenė, LT-85118 Akmenės r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.


Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, iki viešo susirinkimo pabaigos.


Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):  projekto rengėjo patalpose, Nepriklausomybės al. 30-2, Naujoji Akmenė, 2022 m. rugsėjo 8 d., 16.00.

Atgal
easy read