Projektiniai pasiūlymai

Kitos paskirties inžinerinio statinio, 5655 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Viliošių k., Akmenės sen., Akmenės r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti Kitos paskirties inžinerinio statinio, 5655 kW galios saulės šviesos energijos elektrinės Viliošių k., Akmenės sen., Akmenės r. sav. statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės adresas – Viliošių k., Akmenės sen., Akmenės r. sav.

Žemės sklypo duomenys: kad. Nr.: 3208/0007:65 ir 3208/0007:61 Gulbinų k.v.

Statinio paskirtis – Kitos paskirties inžinerinis statinys

Projektuotojas – UAB „Green Genius“ (OZO G. 10A, VILNIUS, LT-08200)

Direktorius – Ruslan Sklepovič

Projekto vadovas – Marius Sabaliauskas Tel. Nr. +370 616 17421

Statytojas – UAB „GG LTU S24“, įm. kodas 306071174, Ozo g. 10A, LT-08200, Vilnius, Lietuva

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Akmenės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.akmene.lt/

Papildoma informacija apie projektą tel. +370 691 02395.

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti el. paštu migle.skardinskiene@greengenius.com iki 2024-01-24.

Viešasis susirinkimas įvyks 2024-01-24 15.00 val. statytojo pageidavimu nuotoliniu būdu:

Susitikimo ID: 380 425 716 614

Slaptažodis: jtyzTF

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJiMDQzYzktMTk5MS00MTgyLTg5MTgtN2E1ZDgxZDM3YmMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ef5aca44-4a1e-4194-be6b-8dc0443e0e45%22%2c%22Oid%22%3a%2291d9e447-6de4-4bfb-b890-11b1fa7ee968%22%7d 

Atgal
easy read