Projektiniai pasiūlymai

„Kitos paskirties inžinerinio statinio - savitarnos automobilių plovyklos, V. Kudirkos g.21A, Naujoji Akmenė, statybos projektas“ parengtas projektinis pasiūlymas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Kitos paskirties inžinerinio statinio - savitarnos automobilių plovyklos, V. Kudirkos g.21A, Naujoji Akmenė, statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: V. Kudirkos g. 21A., Naujoji Akmenė, Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3233/0007:67 Naujosios Akmenės m. k. v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos paskirties inžinerinis statinys - savitarnos automobilių plovyklos pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: UAB „Rusnė , Ugnė Valatkevičiūtė, tel. nr.+370 658 12 484, el. p. ugne@rusne.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): UAB „SPECTATOR NT“ (įm. k. 304081668), Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, LT – 14302 Vilniaus r.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, 8.00-17.00 darbo dienomis, tel. nr.+370 658 12 484.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. p. ugne@rusne.lt, arba raštu adresu Miško g. 20-78, Kaunas, LT-44313, iki 2020 m. Balandžio 2 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešinimas vyks tiesiogiai prisijungiant internetu prie virtualaus susirinkimo. Nuoroda į susirinkimą Balandžio 2d. 17:00val. : https://us04web.zoom.us/j/281760441

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

Atgal
easy read