Projektiniai pasiūlymai

Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k., statybos projektas

Projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinio statinio, vėjo elektrinės Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k., statybos projektas.

(UAB „Windfarm Akmenė One“ iki 12 vnt. vėjo elektrinių parkas. Projektiniai pasiūlymai kiekvienai vėjo elektrinei yra parengti atskirai ir bus bendrai pristatomi planuojamame viešame susirinkime).

Projektiniai pasiūlymai

Projektuojamų statinių sąrašas

Kitos paskirties inžinerinis statinys - vėjo elektrinė:

Statinio rūšis pagal naudojimo paskirtį – inžinerinis statinys;

Inžinerinio statinio grupė pagal paskirtį – kiti inžineriniai statiniai;

Inžinerinio statinio pogrupis pagal paskirtį – atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinė);

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Žemės sklypas su statiniais

Registro Nr.: 44/562648

Adresas: Akmenės r. sav., Kruopių sen., Bambalų k.

Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-0827-4775

Žemės sklypo kadastro numeris: 3235/0002:96

Žemės sklypo naudojimo būdas: Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Žemės sklypo plotas: 29.8714 ha;

Iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo, iš viso žemės sklypo ploto bus atidalintas statybai reikalingas sklypas pagal parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. 3235/0002:96), esančio Bambalų k., Kruopių sen., Akmenės rajono sav., Šiaulių apskr., formavimo ir pertvarkymo projektą (Paslaugos byla Nr. ZSFP-93635). Atitinkamai atidalinamam žemės sklypo plotui bus suteiktas naujas žemės sklypo kadastro numeris.

Atidalinamų žemės sklypų duomenys:

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Atidalinamo žemės sklypo plotas: 1,4993 ha.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Energetikos projektai” 300583958; PV Renatas Jančiauskas atestato Nr. 37745, el. paštas renatas.janciauskas@enpro.lt, tel. 8 678 09204, Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Windfarm Akmenė One“, į/k 304823062, Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius, tel. +370 5 2123590.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

https://www.akmene.lt/ arba Islandijos pl. 217-8, 2 aukštas, LT-49165 Kaunas, tel. 8 678 09204, darbo dienomis nuo 8.00-16.00 iki 2021-12-07.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Atskiru raštu iki viešo susirinkimo pabaigos elektroninio pašto adresu info@enpro.lt

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono numerį); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Objekto pavadinimą kuriam teikiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, 2021-12-07, 15:30, nuotoliniu būdu.

Pagal STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“  681. Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose, naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (toliau – TGĮ), gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu) šiame skyriuje nustatyta tvarka, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Viešo susirinkimo transliacijos nuoroda pateikiama žemiau:

https://us06web.zoom.us/j/87296446739

Prisijungimo prie nuotolinio viešo susirinkimo instrukcija

Prisijungus, susirinkimo pirmininkas arba sekretorius „Chat“ laukelyje paprašys Jūsų prisistatyti plačiau ir nurodyti savo kontaktinius duomenis tam, kad būtų galima įtraukti Jus kaip dalyvį.

Atgal
easy read