Projektiniai pasiūlymai

Kitos (ūkio) paskirties pastato Pakempinių km. 4, Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Kitos (ūkio) paskirties pastato Pakempinių km. 4, Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav., statybos projektas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Pakempinių km. 4, Naujosios Akmenės km. sen., Akmenės raj. sav.  (kad. Nr. 3203/0004:80 Alkiškių k.v.).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės ūkio, naudojimo pobūdis – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos (ūkio) paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): J. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2020 m. vasario 6 d., 17:00.

Projektiniai sprendiniai

Atgal
easy read