Projektiniai pasiūlymai

„Kitos (ūkio) paskirties pastato Vegerių km. 8, Papilės sen., Akmenės raj. sav., statybos projekto“ projektinis pasiūlymas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie "Kitos (ūkio) paskirties pastato Vegerių km. 8, Papilės sen., Akmenės raj. sav., statybos projekto" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Vegerių km. 8, Papilės sen., Akmenės raj. sav. (kad. Nr. 3240/0001:545 Papilės k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: projektuojamas kitos (ūkio) paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr.  A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Papilės žemės ūkio bendrovė.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, darbo dienomis 9:00-16:00, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu g.tusas@gmail.com  arba raštu adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): projekto rengėjo biure L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, 2019 m. gruodžio 9 d., 17:00.

Projektinis pasiūlymas

Atgal
easy read