Akmenės rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija
  • Andromeda Makselienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, komisijos pirmininkė,
  • Zita Stanislauskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė,
  • Santa Gintauskienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė,
  • Anatolijus Ivanovas, Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokuroras,
  • Renatas Kenstavičius,Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas,
  • Violeta Mikštienė, Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė,
  • Rasa Penikienė, viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausioji slaugytoja,
  • Daiva Skirienė, Akmenės rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė,
  • Marius Šimkus, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus specialistas, 
  • Inga Rakštienė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Akmenės rajono savivaldybėje vyriausioji specialistė

Komisijos darbo reglamentas

Atgal