Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo  komisija yra nuolatinė komisija, kurios pagrindinis uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Komisijos pirmininkas:

  • Alva Bacienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Piniginės paramos poskyrio vedėja;

Nariai:

  • Virginija Kristinaitienė, viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės-sveikatos centro gydytoja psichiatrė;
  • Vida Lapšytė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės, teritorijų planavimo ir administravimo skyriaus Teisės ir personalo poskyrio vedėja;
  • Klavdija Pušinova, Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrijos pirmininkė;
  • Daiva Sudintienė, viešosios įstaigos Naujosios Akmenės  ligoninės-sveikatos centro socialinė darbuotoja.

Komisijos sekretorė – Socialinės paramos skyriaus Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė Daina Galminienė, el. p. daina.galminiene@akmene.lt

Komisijos funkcijos:

  • savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienus metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje ar palikti galioti peržiūrėtą tokį teismo sprendimą įsiteisėjimo dienos arba per vienus metus nesikreipti į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;
  • kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymo įgyvendinimo ataskaitos

Teisės aktai

Atgal
easy read