Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija

Akmenės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo  komisija yra nuolatinė komisija, kurios pagrindinis uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Komisijos pirmininkas:

  • Alva Bacienė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Piniginės paramos poskyrio vedėja;

Nariai:

  • Virginija Kristinaitienė, viešosios įstaigos Akmenės pirminės sveikatos priežiūros centro gydytoja psichiatrė;
  • Vida Lapšytė, Akmenės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė;
  • Klavdija Pušinova, Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrijos pirmininkė;
  • Daiva Sudintienė, viešosios įstaigos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro socialinė darbuotoja

Komisijos sekretorė – Socialinės paramos skyriaus Piniginės paramos poskyrio socialinių išmokų specialistė Daina Galminienė, el. p. daina.galminiene@akmene.lt

Komisijos funkcijos:

  • savo iniciatyva peržiūrėti neveiksnaus asmens būklę, jeigu per vienerius metus nuo teismo sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje įsiteisėjimo dienos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys arba neveiksniu tam tikroje srityje pripažintas asmuo nesikreipia dėl teismo priimto sprendimo pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje panaikinimo;
  • kreiptis į sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu tam tikroje srityje priėmusį teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkcijos vykdymo įgyvendinimo ataskaitos

Teisės aktai

 

Atgal