Akmenės rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija
  • Sigita Kupstienė, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų direktorė – pirmininkė;
  • Salomėja Jasudienė, Moterų veiklos inovacijų centro direktorė – pirmininko pavaduotoja;
  • Vasaris Gutauskas, Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos „Jaunimo apskritasis stalas“ atstovas;
  • Rolandas Karalius, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato viršininkas;
  • Andromeda Makselienė, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė;
  • Violeta Mikštienė, Akmenės rajono paramos šeimai centro direktorė;
  • Klavdija Pušinova, Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrijos pirmininkė;
  • Dalia Sketrė, Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);
  • Marius Šimkus, Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus vyriausiasis specialistas;
  • Rūta Žiedienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja.

Santa Gintauskienė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus Paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė – komisijos sekretorė, el. p. santa.gintauskiene@akmene.lt

Teisės aktai

Eil. nr.

Posėdžio data ir laikas

Posėdžio vieta

Posėdžio darbotvarkė

Protokolas

1.

2023-07-13, 08:30

Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje

1. Akmenės rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos nario nešališkumo deklaracijų pasirašymas.
2. Komisijos pirmininko/-ės ir pavaduotojo/-os rinkimai.
3. Akmenės rajono situacijos aptarimas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimo srityje.

2023-07-13 Nr. KPP-118

2.

2024-01-22, 14:30 Savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje

1. Akmenės rajono situacijos aptarimas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje politikos įgyvendinimo srityje.
2. Lietuvos savivaldybių asociacijos pateiktų klausimų aptarimas.
3. Komisijos narių klausimai, pastabos, pasiūlymai.

2024-01-23 Nr. KPP-11

3.

       

4.

       
Atgal
easy read