Konkursai į kitas pareigas

Konkursas atvejo vadybininko pareigoms užimti

Akmenės rajono paramos šeimai centras  (biudžetinė įstaiga; Dvaro g. 15, Agluonų k., LT-85474 Akmenės rajonas, kodas 300887060) skelbia konkursą atvejo vadybininko pareigoms užimti (darbuotojo dirbančio 1 etatu, lygis – A2). Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo pobūdis:

 • Pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas.
 • Šeimos narių įgūdžių ir motyvacijos formavimas ir stiprinimas naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas.
 • Šeimos poreikių pagalbai vertinimas tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, galimų pagalbos būdų šeimai numatymas.
 • Pagalbos teikėjų telkimas planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai.
 • Atvejo nagrinėjimo posėdžių organizavimas, pagalbos šeimai planavimas kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis, pagalbos šeimai plano sudarymas ir įgyvendinimas.
 • Pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su institucijomis, įstaigomis ir kitomis organizacijomis.
 • Pasiūlymų teikimas savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų poreikio užtikrinimo savivaldybėje.
 • Kitų teisės aktų ir pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų vykdymas.
 • Socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.).
 • Socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai.

Reikalavimai pretendentams:

 • Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus.
 • Būti įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį  ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs  kitą  kvalifikacinį  laipsnį ( profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją,  ar  iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį.
 • Socialinio darbo patirtis ( ne mažesnė kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis).
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą.
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu.
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius.
 • Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Papildomi reikalavimai:

 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė.
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Pretendentų atrankos būdas -  testas žodžiu (pokalbis).

Darbdavio siūlomas atlyginimas: 1237,28  Eur neatskaičius mokesčių.

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Užpildytą pretendento anketą.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymą dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
 • Dokumentai priimami nuo 2020 m. sausio 28 d. iki 2020 m. vasario 17 d. Akmenės rajono paramos šeimai centre.

Telefonas pasiteiravimui: 8 425 59 184, el. p. vaiku.globa@akmene.lt 

 

Atgal