Konkursai į kitas pareigas

Konkursas Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus bibliotekininko pareigoms užimti

Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka (teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, LT-85165, kodas 190456595).

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Tarnybinio atlyginimo koeficientas – 4,76.

Darbo vieta  - V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  • turėti bibliotekinį, socialinį, humanitarinį, pedagoginį aukštąjį universitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą; būti susipažinusiam ir savo veikloje  vadovautis  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos   Respublikos   įstatymais,  Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis,  Lietuvos Respublikos   bibliotekų   įstatymu,  Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos direktorės nurodymais;
  • turėti kompiuterinio   raštingumo   įgūdžių   ir   žinių,   šiuolaikinių   informacinių technologijų panaudojimo galimybes; sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, būti pareigingu, darbščiu, gebėti bendrauti su žmonėmis; teikti paraiškas LR Kultūros ministerijos ir kitų institucijų organizuojamiems projektų konkursams;
  • turėti patirties darbe su vaikais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą (pasą ir jo kopiją).
  • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (diplomą ir jo kopiją).
  • Gyvenimo aprašymą.
  • Privalumų sąrašą, kuriame nurodomos dalykinės savybės, įgūdžiai, reikalingi šioms pareigoms užimti.
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją, kitus darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.

Dokumentai priimami nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. sausio 20 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 8.00  iki 17.00  val.   adresu:  Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė. Telefonas pasiteiravimui: 8 (425) 59 602

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

 

Atgal