Konsultavimasis su visuomene

Kviečiame gyventojus teikti pasiūlymus dėl numatomų stebėti maudyklų

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, maudymosi sezono metu vandens kokybė stebima pagal nustatytą ir su laboratorija suderintą stebimų maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką. Maudyklų vandens mėginiai pradedami imti ir tyrimai atliekami likus dviem savaitėms iki maudymosi sezono pradžios ir reguliariai kas dvi arba kas keturias (priklausomai nuo maudyklos dydžio) savaites maudymosi sezono metu.

Akmenės rajono savivaldybėje stebimi ir vandens bei smėlio (jei yra smėlio prie vandens telkinio) tyrimai daromi šiose maudymosi vietose:

 • Sablauskių tvenkinys (ties Menčių kaimu);
 • Pragalvio tvenkinys;
 • Ventos upė (ties Ventos miestu);
 • Papilės maudykla (ties Papilės miesteliu);
 • Akmenės tvenkinys;
 • Šaltiškių karjero maudykla;
 • Kivylių tvenkinys;
 • Kruopių parko tvenkinys;
 • Virvytės upė ties Kairiškiais;
 • Pakalniškių tvenkinys (karjeras);
 • Vandens telkinys Naujojoje Akmenėje tarp Respublikos ir Ramučių g.;
 • Ramučių tvenkinys.

Prašome gyventojų iki 2023 m. balandžio 17 d. el. p. dalia.sketre@akmene.lt teikti pasiūlymus dėl numatomų stebėti Akmenės rajono savivaldybės maudymosi vietų, pasiūlyti naujų vietų, kuriose galima atlikti mikrobiologinius tyrimus (žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių skaičiaus nustatymui).

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dalia Sketrė

Atgal