Pagrindinės metų veiklos užduotys

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS AUDROS JOKUBAUSKIENĖS 2020 METŲ UŽDUOTYS

  • Parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitą.
  • Pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.
  • Sudaryti ir, gavus Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planą.
  • Parengti ir patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų nuotolinio darbo tvarkos aprašą.
  • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos parengtus siunčiamus dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu.

 

 

Atgal