Pagrindinės metų veiklos užduotys

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERĖS AUDROS JOKUBAUSKIENĖS PAGRINDINĖS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

 • Organizuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos plano vykdymą. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti ir patvirtinti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos planą.
 • Pateikti Vietos savivaldos įstatyme Savivaldybės kontrolieriaus kompetencijai priskirtas išvadas.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pateikti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitą.
 • Vykdyti poauditinę veiklą – audituotiems subjektams pateiktų Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę (siektina reikšmė – įgyvendinta ne mažiau kaip 77 proc. visų aktualių rekomendacijų).
 • Sudaryti sąlygas kiekvienam Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojui patobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJOS JOLANTOS VAIKASIENĖS PAGRINDINĖS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 • Atlikti nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimą, parengti ir Savivaldybės kontrolieriui pateikti audito ataskaitos projektą dėl šio vertinimo rezultatų.
 • Atlikti Savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą, parengti ir Savivaldybės kontrolieriui pateikti audito ataskaitos ir išvados projektus.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais sutvarkytas ilgai ir nuolat saugomas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų bylas įrašyti į bylų apyrašus, sudaryti bylų apyrašų sąrašą ir, suderinus su Šiaulių apskrities archyvu, pateikti Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
 • Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais parengti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą ir, suderinus su Šiaulių apskrities archyvu, pateikti Savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
 • Kontroliuoti audituotiems subjektams 2017 metais pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir susistemintą informaciją pateikti Savivaldybės kontrolieriui.
 • Tobulinti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
Atgal