Korupcijos prevencijos programa

 Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymas

Eil. Nr.

Programa

Ataskaitos

1.

2015–2019 m. programa (nauja redakcija)

2019 m. ataskaita
2018 m. ataskaita

2.

2015–2019 m. programa

 

 

2017 m. ataskaita

2016 m. ataskaita

2015 m. ataskaita

3. 2021-2023 m. programa 2021 m. ataskaita

Tyrimas „Akmenės rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų nuostatos ir požiūris į korupciją bei korupcijos toleranciją“

Kviečiame teikti Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai (toliau – Antikorupcijos komisija)  pastabas ir pasiūlymus dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano ir jų įgyvendinimo.

Teikti pasiūlymus ir pastabas antikorupcijos komisijai galima:

  • Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisija  (toliau – Antikorupcijos komisija), vykdydama jos veiklai priskirtas funkcijas, nagrinėja gyventojų skundus dėl korupcijos apraiškų, taip pat siūlymus bei pastabas dėl kovos su korupcija priemonių vykdymo Akmenės rajono savivaldybėje.

Skundus ir/arba siūlymus, pastabas Antikorupcijos komisijai galima teikti:

  • elektroniniu paštu antikorupcijos.komisija@akmene.lt 
  • paštu, nurodant: Antikorupcijos komisijai, L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė
  • tiesiogiai kreipiantis į Antikorupcijos komisijos narius (Komisijos narių sąrašą rasite čia)
Atgal