Kur ir kaip pranešti apie korupciją

Kviečiame Akmenės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijai (toliau – Antikorupcijos komisija) pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galbūt teko susidurti ar manote turįs žinių ar pagrįstų įtarimų jas esant padarytas, daromas ar ketinamas daryti Akmenės rajono savivaldybėje, jos įstaigose ir įmonėse.

Antikorupcijos komisiją informuoti galima šiais būdais:

Apie korupcijos atvejį (-us) galima pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu: stt@stt.lt arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt.

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Kartu su pranešimu taip pat galima pateikti visus turimus įrodymus, dokumentus, paaiškinimus ar kitą reikšmingą informaciją.

Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama informacija apie galimus korupcijos atvejus turi būti sąžininga ir teisinga. Už šmeižtą ir melagingus kaltinimus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Pranešėjui prašant garantuojamas jo anonimiškumas bei užtikrinamas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas. Gauta informacija nebus paskelbta viešai ar perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

Už sprendimų objektyvumą ir teisingumą, konfidencialios informacijos apie asmenis paskleidimą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pranešimai apie galimus korupcijos atvejus išnagrinėjami ir atsakymai pranešėjui pateikiami per teisės aktais nustatytus terminus. Priimtas pranešimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jei pateikta informacija labiau atitinka kitos institucijos kompetenciją, per 5 darbo dienas pranešimas persiunčiamas kompetentingai institucijai ir apie tai informuojamas pranešėjas.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas Akmenės rajono savivaldybės administracijoje, privalo nedelsiant apie jas informuoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorių arba pranešti šiais būdais:

  • raštu, paliekant anoniminį pranešimą Akmenės rajono savivaldybės administracijos interesantų priimamajame;
  • elektroniniu paštu info@akmene.lt;
  • tiesiogiai kreipiantis į Akmenės rajono savivaldybės administracijos už korupcijos prevenciją atsakingą asmenį: Civilinės metrikacijos ir teisėtvarkos skyriaus vyriausiąją specialistę Dovilę Švežaitę, 120 kab. L.Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 590.

Akmenės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojai, pastebėję korupcinio pobūdžio veikas įstaigoje ar įmonėje, kurioje dirba, privalo nedelsiant apie jas informuoti savo įstaigos ar įmonės vadovą arba pranešti Akmenės rajono savivaldybės įstaigų ir įmonių korupcijos prevencijos priemonių vykdytojams/atsakingiems asmenims anketoje nurodytais kontaktais.

Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimais.

Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

 

Atgal
easy read