Viešieji ir privatūs interesai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ NUSIŠALINIMAS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, VYKDANT JIEMS PAVESTAS UŽDUOTIS
(kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto)

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos tarnautojų, užimančių vadovų pareigas, viešųjų ir privačių interesų bei turto deklaracijas galima gauti paspaudus žemiau esančias nuorodas:

INFORMACIJA APIE AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE DIRBANČIŲ POLITIKŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, UŽIMANČIŲ VADOVAUJANČIAS PAREIGAS, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ, TURTO DEKLARACIJAS

Asmens vardas, pavardė, pareigos

Viešų ir privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Vitalijus Mitrofanovas
Meras

Aktuali privačių interesų deklaracija skelbiama https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska . Norėdami peržiūrėti deklaraciją, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir juridinio asmens kodą 188719391.

Aktualūs Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai skelbiami https://www.vmi.lt/evmi/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai . Norėdami peržiūrėti išrašą, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir pasirinkite ataskaitinius metus, kurių duomenis norite matyti.

Inga Vismantienė
Vicemerė

ktuali privačių interesų deklaracija skelbiama https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska. Norėdami peržiūrėti deklaraciją, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir juridinio asmens kodą 188719391.

Aktualūs Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai skelbiami https://www.vmi.lt/evmi/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai . Norėdami peržiūrėti išrašą, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir pasirinkite ataskaitinius metus, kurių duomenis norite matyti.

Tomas Martinaitis
Vicemeras

Aktuali privačių interesų deklaracija skelbiama https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska. Norėdami peržiūrėti deklaraciją, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir juridinio asmens kodą 188719391.

Aktualūs Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai skelbiami https://www.vmi.lt/evmi/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai . Norėdami peržiūrėti išrašą, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir pasirinkite ataskaitinius metus, kurių duomenis norite matyti.

Aromeda Laucienė
Administracijos direktorė

Aktuali privačių interesų deklaracija skelbiama https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska. Norėdami peržiūrėti deklaraciją, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir juridinio asmens kodą 188719391.

Aktualūs Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai skelbiami https://www.vmi.lt/evmi/metines-gyventojo-seimos-turto-deklaracijos-duomenu-israsai . Norėdami peržiūrėti išrašą, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir pasirinkite ataskaitinius metus, kurių duomenis norite matyti.

Akmenės rajono savivaldybės skyrių vadovų aktualios privačių interesų deklaracijos skelbiamos https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska. Norėdami peržiūrėti deklaracijas, paieškos formoje įveskite ieškomo asmens vardą ir pavardę ir juridinio asmens kodą 188719391.

Atmintinės ir rekomendacijos

Teisės aktai

Nuorodos

Atgal
easy read