Viešieji ir privatūs interesai

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ, ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ NUSIŠALINIMAS NUO DALYVAVIMO RENGIANT, SVARSTANT IR PRIIMANT SPRENDIMUS, VYKDANT JIEMS PAVESTAS UŽDUOTIS
(kad būtų išvengta viešųjų ir privačių interesų konflikto)

2019 metai III ketvirtis

Savivaldybės tarybos narių nusišalinimas:

Tarybos posėdžio metu

Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu

Saulius Momkauskas

2019-08-29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl 2019-2020 m.m. klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus nustatymo Akmenės rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo.

Privatus interesas – Tarybos narys dirba Akmenės gimnazijoje.

 

Judita Žilienė

2019-08-29

1. Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Mes augame“.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje

2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje

2019 08 22

1. Dėl pritarimo Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai „Mes augame“.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje

2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl 2019-2020 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių, vaikų skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narė dirba Dabikinės V. Zubovo mokykloje

Vaidas Vanagas

2019 08 29

1. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2019 08 22

1. Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartis.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

2. Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T-195(E) „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Akmenės rajone taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Privatus interesas – tarybos narys dirba VšĮ „Akmenės būstas“.

Vladimiras Silvaško

2019-08-29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo ir Sporto tarybos sudarymo“ pakeitimo

Privatus interesas – Tarybos narys yra Sporto tarybos narys

 

Vladislovas Balkauskas

2019-08-29

Dėl lėšų skyrimo iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto Akmenės rajono Kruopių pagrindinės mokyklos papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019-2020 mokslo metais.

Privatus interesas – Tarybos nario žmona dirba Kruopių pagrindinėje mokykloje.

 

Vitalija Žakienė

2019-08-29

Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patikslinimo.

Privatus interesas – Tarybos narė dirba Akmenės kultūros namuose.

 

Savivaldybėje dirbančių politikų ir administracijos tarnautojų, užimančių vadovų pareigas, viešųjų ir privačių interesų bei turto deklaracijas galima gauti paspaudus žemiau esančias nuorodas:

INFORMACIJA APIE AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE DIRBANČIŲ POLITIKŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ, UŽIMANČIŲ VADOVAUJANČIAS PAREIGAS, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ, TURTO DEKLARACIJAS

Asmens vardas, pavardė, pareigos

Viešų ir privačių interesų deklaracija

Turto deklaracija

Vitalijus Mitrofanovas
Savivaldybės meras

Privačių interesų  deklaracija duomenų išrašai 2019-06-04 duomenimis

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai 2018-11-21 duomenimis

Tomas Martinaitis
Savivaldybės mero pavaduotojas

Privačių interesų  deklaracija duomenų išrašai 2019-06-04 duomenimis

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai 2018-11-21 duomenimis

Aromeda Laucienė
Administracijos direktorė

Privačių interesų  deklaracija duomenų išrašai 2019-06-04 duomenimis

Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai 2018-11-21 duomenimis

Artūras Pekauskas
Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Privačių interesų  deklaracija duomenų išrašai 2019-06-04 duomenimis

 

Teisės aktai

  

Atgal