Naujienos

2024 metais keičiasi būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo tvarka

Naujienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuojame, kad nuo 2024-01-02 įsigaliojo Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5b355290a0b511ee8172b53a675305ab?jfwid=m0nwu4mtg.

Informuojame, kad baigia galioti anksčiau priimti sprendimai dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų (toliau- Kompensacija)  mokėjimo.

Asmenims ir šeimoms, dėl kurių yra priimti sprendimai dėl Kompensacijų mokėjimo, galios tik iki 2024-04-30, prašymus dėl būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų turės pateikti iš naujo. Sprendimus dėl Kompensacijų mokėjimo šiems asmenims ir šeimoms savivaldybės administracija priima vadovaudamasi pakeistomis Įstatymo nuostatomis.

Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata, Kompensacijos nebebus mokamos asmenims ar šeimoms, kurie:

  • išsinuomojo būstą, priklausantį jų ar jų šeimos narių artimiesiems giminaičiams (tėvams, vaikams, seneliams, vaikaičiams, broliams, seserims);
  • išsinuomojo būstą, kurio metinė nuomos kaina viršija 60 proc. asmens ar šeimos metinių pajamų;
  • kurių 40 proc. pajamų dalis per mėnesį lygi arba didesnė už nuomos kainą (Įstatymo 18 straipsnio 2 dalis).

Keičiasi Kompensacijų apskaičiavimai ir dydžiai

Naujai pateiktiems prašymams Kompensacija bus apskaičiuojama pagal naują tvarką: iš mėnesinio nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimant 40 proc. asmens ar šeimos pajamų per mėnesį.

Bus taikomos „lubos“ Kompensacijos dydžiui – ji negalės būti didesnė nei 1 VRP vienam asmeniui (176 Eur). Šeimos atveju šis skaičius indeksuojamas pagal formulę.

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį pakeitimą, asmenims ir šeimoms  Kompensacijos dydis nustatomas pagal būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį ir vidutiniškai per mėnesį asmeniui ar šeimai tenkančias pajamas pagal deklaruotas asmens ar šeimos pajamas, atskaičius nurodytus atskaitymus (gyventojų pajamų mokestį, valstybinio socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir alimentus vaikui (įvaikiui) iš jas mokančio asmens pajamų. Pajamos, gautos pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, skaičiuojamos atskaičius leidžiamus atskaitymus).

Pagal Įstatymo 18 straipsnio 2 dalies pakeitimą, Kompensacijos dydis apskaičiuojamas taip: iš būsto nuomos sutartyje nurodyto būsto nuomos mokesčio dydžio atimama 40 proc. pagal Įstatymo 18 straipsnio 1 dalį apskaičiuotų asmens ar šeimos pajamų, ir Kompensacija negali būti didesnė nei 1 VRP dydžio vienam asmeniui ar 1 VRP x (1 + 0,2 x n) (n – šeimos narių skaičius) šeimoms.

Jeigu apskaičiuota asmens ar šeimos 40 proc. pajamų dalies suma yra didesnė už būsto nuomos sutartyje nurodytą būsto nuomos mokesčio dydį arba jam lygi, Kompensacija nemokama.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

Atgal