Naujienos

Akmenės krašte startavo Žemaitiško rašto metai

Naujienos

Savivaldybės taryba paskelbė 2024 metus Žemaitiško rašto metais Akmenės rajono savivaldybėje. Akmenės rajono savivaldybės kultūros ir meno taryba įpareigota iki 2024 m. I ketvirčio pabaigos pateikti siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ir Savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigoms dėl Žemaitiško rašto metų minėjimo 2024 metais.

Žemaičių kalba išgyvena didelį pakilimą: skamba vis plačiau ir garsiau. Viena iš gyvų indoeuropiečių Baltų grupės kalbų – žemaičių kalba - vis dažniau vyksta renginiai, konkursai, varžytuvės, mokslinės konferencijos, skirtos turtingai Žemaitijos istorijai, savitai ir unikaliai žemaičių kalbai, leidžiamos knygos.

Žemaičių kultūros draugija, vadovaudamasi Etninės kultūros globos įstatymo, Europos regionų deklaracijos, Europos Tarybos paskelbtos „Europos regionų arba mažųjų kalbų chartijos“ nuostatomis „saugoti ir puoselėti Lietuvos ir ES kultūrinę ir kalbinę įvairovę“, kreipėsi į Akmenės rajono savivaldybę – vieną iš keliolikos Žemaitijos regiono savivaldybių su prašymu tęsti žemaičių kalbos gaivinimo, sklaidos darbus ir 2024-uosius metus paskelbti Žemaitiško rašto metais. Žemaitijos regiono savivaldybės dar yra šios: Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Palangos, Plungės, Raseinių, Skuodo, Šiaulių, Šilutės, Šilalės, Tauragės, Telšių.

Žemaičių kalbos, Žemaitiško rašto puoselėjimas ir sklaida – vienas iš Žemaitijos regiono tautinio tapatumo išsaugojimo būdų. Tautinio identiteto ugdymas labai aktualus tiek kultūros įstaigų, tiek švietimo sistemos uždavinys. Tai tolygu pilietiškumo ir patriotizmo brandinimui.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus informacija

Atgal
easy read