Naujienos

Dalyvauta renginiuose, skirtuose atvykusiems iš Ukrainos

Naujienos

Savivaldybės vicemerė Inga Vismantienė dalyvauja FOR-IN projekto komandos ir Viešosios politikos centro PROVIDUS organizuotame Baltijos šalių žinių mainų seminare ir konferencijoje, kurie vyksta vasario 19-21 dienomis Vilniuje. Seminaras vyksta renginio „Geriausios Ukrainos pabėgėlių priėmimo Baltijos šalyse praktikos“ metu, kurio tikslas – skleisti gerąją patirtį tarp integracijos specialistų.

Seminaru siekiama keistis ir dalytis patirtimi bei gerąja tvaraus pabėgėlių priėmimo ir integracijos paslaugų praktika. Seminaras bus baigiamosios konferencijos, organizuojamos pagal projektą FOR-IN, renginys.

Kadangi Baltijos šalyse daugėja atvykėlių iš Ukrainos, abipusis keitimasis patirtimi tarp integracijos veikėjų regione padės kurti, įgyvendinti ir toliau tobulinti priėmimo ir integracijos paslaugas. Projektu „Geriausia praktika priimant ukrainiečių pabėgėlius Baltijos šalyse“ siekiama puoselėti Baltijos šalių mainų platformą, stiprinti bendradarbiavimą ir kurti priemones, skatinančias holistinės integracijos praktikas.

Parengė Savivaldybės administracijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius

Atgal