Naujienos

Dėl sniego ir varveklių šalinimo

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracija informuoja, kad dėl oro sąlygų ir temperatūros svyravimų ant pastatų stogų susikaupusios sniego sankaupos ir susidarę varvekliai kelia grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų bei užtikrinti praeivių saugumą, prašome visus statinių naudotojus bei administruojančias įmones laiku pašalinti susikaupusį sniegą ir varveklius nuo valdomų pastatų stogų, pavojingas vietas aptverti ar kitais būdais užtikrinti praeivių saugumą.

Pažymime, kad už netinkamą pastatų priežiūrą, kaip tai nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.03.07:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, statinių naudotojams ir valdytojams yra numatyta administracinė atsakomybė.

 

Statybos skyriaus informacija 

Atgal