Naujienos

Didėja išmoka vaikams

Naujienos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. universali išmoka vaikui padidinta nuo 60,06 euro (1,54 BSI dydžio) iki 70,0 eurų (1,75 BSI dydžio). Jeigu dėl išmokos vaikui skyrimo buvo kreiptasi 2020 m. ir išmokos mokėjimo laikotarpis nepasibaigęs, nuo 2021 m. sausio 1 d. iš naujo teikti prašymo dėl universalios išmokos vaikui nereikia. Išmokų dydžiai nuo 2021 m. sausio 1 d. bus perskaičiuoti automatiškai. Didesnio dydžio išmokos bus mokamos 2021 m. vasario mėnesį, kadangi išmokos mokamos už praėjusį mėnesį.

Šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 1 arba 2 vaikus, turi teisę gauti papildomai skiriamą išmoką vaikui. Jeigu šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 2 VRP (256 eurai), yra skiriama ir mokama 41,2 euro (1,03 bazinės socialinės išmokos dydžio) išmoka per mėnesį.

Šeimos, kurios gauna socialinę pašalpą ir (ar) socialinę paramą mokiniams, taip pat šeimos, kurios augina ir (ar) globoja 3 ir daugiau vaikų, turi teisę gauti papildomai skiriamą išmoką vaikui nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Kiekvienam neįgaliam vaikui (asmeniui), kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, papildomai skiriama išmoka vaikui. Atkreiptinas dėmesys, kad už tą patį vaiką papildomai skiriama ir mokama tik viena išmoka vaikui.

Naujas prašymas turėtų būti teikiamas tais atvejais, jei šeimoje pasikeitė aplinkybės: gimė dar vienas vaikas, šeima tapo gausi (gausia laikoma tokia šeima, kuri augina 3 ir daugiau vaikų) arba sumažėjo vidutinės pajamos vienam šeimos nariui.

Prašymą turi pateikti ir tos šeimos, kurios augina 1–2 vaikus ir kurių pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 256 eurai.

Prašymą gauti išmoką galima pateikti elektroniniu būdu per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Prisijungimas galimas trimis būdais: per el. bankininkystės sistemą, su mobiliu elektroniniu parašu arba su elektroniniu parašu.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Atgal