Naujienos

Ieškome savanorius priimančių organizacijų

Naujienos

Siekiant mokiniams ir jaunimui sudaryti sąlygas atsakingai pasirinkti, kur norėtų savanoriauti ar atlikti socialinę-pilietinę veiklą Akmenės rajone, rengiamas įstaigų/organizacijų sąrašas, kuriame būtų savanorius priimančios organizacijos. Sąrašu bus pasidalinta su mokyklomis, jis bus viešinamas www.akmene.lt Jaunimo skiltyje ir bus nuolat atnaujinamas.

Pagal LR Savanoriškos veiklos įstatymą:

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu.

Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruoti:

1) labdaros ir paramos fondai;

2) biudžetinės įstaigos;

3) asociacijos;

4) viešosios įstaigos;

5) religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;

6) tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės;

7) politinės partijos;

8) profesinės sąjungos;

9) kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.

Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.

2023 m. naujai patvirtintuose bendruosiuose ugdymo planuose numatoma, kad nuo šių metų socialinė-pilietinė veikla besimokančiajam pagal vidurinio ugdymo programą (III-IV gimnazijos klasės) yra privaloma ir jos trukmė ne mažesnė nei 70 val. 2024-2025 mokslo metais. 5-8 klasių ir I-II gimnazijų klasių mokiniams privalomos socialinės-pilietinės veiklos atlikimo trukmė yra ne mažesnė kaip 20 val. per metus. Taigi siekiame surasti ir  patikimus mokyklų socialinius partnerius, kur mokiniai galėtų atlikti prasmingą socialinę-pilietinę veiklą.

JEIGU NORITE BŪTI TARP KITŲ SAVANORIUS PRIIMANČIŲ ORGANIZACIJŲ IR GALĖSITE SUTEIKTI PRASMINGĄ SAVANORYSTĖS PATIRTĮ MOKINIAMS IR JAUNIMUI - PRAŠOME UŽPILDYTI ANKETĄ.

Kilus klausimams, kreipkitės į Akmenės rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Rūtą Brazlauskaitę (ruta.brazlauskaite@akmene.lt, +3701236762).

Atgal
easy read