Naujienos

Įgyvendinto projekto poveikis Akmenės rajono savivaldybės gyventojams

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė, Administracija) užsakymu nuo 2023-06-28 iki 2023-07-20 buvo vykdyta Akmenės rajono gyventojų apklausa siekiant išsiaiškinti Akmenės rajono gyventojų nuostatas į Savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas. Apklausa inicijuota siekiant įvertinti Administracijos 2022 m. baigto įgyvendinti projekto „Paslaugų  ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Akmenės rajono savivaldybėje“ rezultatų poveikį Akmenės rajono savivaldybės gyventojams.

Įvertinus 2023 m. atliktos apklausos duomenis bei palyginus su 2017 m. apklausos duomenimis, gauti šie rezultatai:

Bendras Akmenės rajono gyventojų pasitenkinimo visomis sritimis indeksas išaugo punkto ir siekia 83,8 (2017 m. – 76,6). Pasitenkinimo socialinėmis paslaugomis indeksas – 86,5 (2017 m. – 82,8). Pasitenkinimo švietimo paslaugomis indeksas – 83,5 (2017 m. – 84,7 Visų Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų vertinimas, lyginant 2023 m. duomenis su 2017 m. duomenimis, pagerėjo 3,7 proc. punkto, o švietimo paslaugų vertinimas sumažėjo 1,2 proc. punkto. Mažėjimą lėmė žemesnis paslaugų vertinimas ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo, profesinio mokymo, persikvalifikavimo ir suaugusiųjų švietimo paslaugų srityse.

Administracijos darbą Akmenės gyventojai įvertino 8,4 balo iš 10 (padidėjo nuo 7,5 balo). Visi savivaldybės administracijos darbo aspektai yra vertinami aukštai (vertinimo vidurkiai aukštesni nei 4,4 balo iš 5). Dažniausiai sutinkama, kad savivaldybės administracijos specialistai yra mandagūs ir maloniai bendrauja su klientais (4,9 balo), savivaldybės administracijos darbo laikas yra patogus (4,8 balo), savivaldybės administracijos pietų pertraukos laikas nesukelia sunkumų kreipiantis dėl paslaugų (4,8 balo) bei savivaldybės administracijoje teikiama informacija yra išsami (4,8 balo).

2023 m. apklausos duomenimis, ženkliai sumažėjo gyventojų, kurie per pastaruosius 12 mėn. dėl paslaugų ėjo į reikalingą įstaigą ar instituciją (65 proc. 2023 m; 93 proc. 2017 m.), padidėjo gyventojų dalis, kuri skambino telefonu ( 36 proc. 2023 m., 24 proc. 2017 m.), kreipėsi el. paštu ar per užklausą internetu (31 proc. 2023 m., 16 proc. 2017 m.).

Parengė Birutė Navickienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Atgal
easy read