Naujienos

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinis kompensavimas

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario  17 d. sprendimu Nr. T-12 patvirtintą Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas)

Paraiškų teikimo terminas iki 2024 m. gegužės 1 d.

Paraiškas individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų (toliau – Įrenginiai) daliniam kompensavimui gauti gali teikti gyventojai (toliau – Pareiškėjai), savo gyvenamąją vietą deklaravę Akmenės rajono savivaldybėje:

  1. įsigiję ir įsirengę Įrenginius ne anksčiau kaip prieš 36 mėn. iki šio Aprašo patvirtinimo;
  2. planuojantys įsigyti ir įsirengti Įrenginius einamaisiais metais, kai nėra techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus.

Su paraiška pateikiami dokumentai:

  1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie nuosavybės teise įregistruotą žemės sklypą kopiją;
  2. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) sutikimas (-us), kad neprieštarauja numatytiems darbams, išskyrus teikiant paraišką jau įsigytiems ir įrengtiems Įrenginiams kompensuoti;
  3. jei Įrenginiai planuojami įsigyti ir įrengti, komercinis pasiūlymas preliminariai prašomai kompensavimo sumai pagrįsti;
  4. jei Įrenginiai jau yra įsigyti ir įrengti, pateikiami įsigijimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas), sutartis su nuotekų vežėju (įsirengusiems nuotekų kaupimo rezervuarus), objekto perdavimo naudoti aktas (įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius).

Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą kartu su reikiamais dokumentais Savivaldybės administracijai pateikiama registruotu laišku, per pašto kurjerį, elektroniniu paštu info@akmene.lt  arba pareiškėjo įteikiama asmeniškai Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „Viename langelyje“ adresu: Akmenės rajono savivaldybės administracija, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė.

Vertinant paraiškas, prioritetas skiriamas šioms asmenų grupėms:

  1. daugiavaikės šeimos;
  2. socialinę paramą gaunantys asmenys;
  3. būste gyvenantis neįgalus asmuo;
  4. kitiems asmenis.

Pareiškėjui kompensuojama 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio arba  nuotekų kaupimo rezervuaro įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

Paraiškas administruojantis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Svajūnas Vilkas, tel. (8 425) 59 772, mob. 8 686 31172,  el. p. svajunas.vilkas@akmene.lt.

Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas (su pakeitimu), 2020-02-17  Nr. T-12.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus informacija 

Atgal
easy read