Naujienos

Įvyko Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos posėdis

Naujienos

Lapkričio 5 d. posėdžiavo Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (toliau – NKK). NKK – tai nuolatinė komisija, koordinuojanti narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiksmus Savivaldybės teritorijoje.

Posėdyje daug dėmesio skirta narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemonių Akmenės rajono savivaldybėje analizei bei 2019–2021 metų veiklos planui.

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Akmenės VSB) direktorė, NKK pirmininkė Inga Borusienė pateikė informaciją apie nuveiktus ir planuojamus darbus narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos srityje. Akcentuotos naujos Akmenės VSB vykdomos veiklos: ankstyvosios intervencijos programa ir priklausomybių konsultanto veikla.

Ankstyvoji intervencijos programa – tai pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) 14–21 m. jaunuoliams. Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti su bendraamžiais, suaugusiajam moderuojant šią veiklą. Į programą jaunuoliai nukreipiami Vaiko gerovės komisijos, bet galimas ir savanoriškas dalyvavimas jaunuolio atstovo pagal įstatymą rašytiniu prašymu. Informacija teikiama: tel. (8 425) 37541, mob. 8 683 04112; el. p.: gitana.ribinskiene@akmenesvsb.lt;  skaiste.norvaisiene@akmenesvsb.lt .

Priklausomybių konsultanto veikla padeda atpažinti priklausomybę ir su ja susijusias problemas, motyvuoja keisti žalingus įpročius, padeda rasti įstaigas, kuriose galima gauti gydymą ir pagalbą. Akmenės rajone priklausomybių konsultante nuo lapkričio mėnesio dirba Loreta Bratčenka. Darbo laikas: I–V nuo 8:00 iki 17:00 val. Būtina išankstinė registracija mob. 8 671 57922 arba el. p. braske.bratcenka@gmail.com. Daugiau informacijos gali suteikti Akmenės VSB specialistai tel. (8 425) 37541 arba el. p. info@akmenesvsb.lt .

Informaciją apie padėtį, susijusią su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu, rajone, įvertinant ir su tuo susijusias nusikalstamas veikas, pateikė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkas Renatas Kenstavičius.

Labdaros ir paramos fondo „Prieglobstis“ direktorius informavo, kad Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“ yra įkūręs Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenę. Tai ilgalaikės psichosocialinės socialinės reabilitacijos įstaiga, kurioje reabilitacijos programos trukmė yra nuo 12 iki 18 mėn. Veikla yra vieša, socialinės ir psichologinės reabilitacijos procese dalyvauja iš įvairių Lietuvos vietų atvykę nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys. Pagrindinis tikslas – padėti priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims formuoti ir lavinti sveikatos, psichologinius bei socialinius įgūdžius, kurie jiems padėtų pasirengti socialinei integracijai į visuomenę.

NKK kviečia aktyviai bendradarbiauti įstaigas, organizacijas ir gyventojus, sprendžiant klausimus dėl narkotikų ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, platinimo, įsigijimo, bei teikti pasiūlymus Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkei Ingai Borusienei el. paštu inga.borusiene@akmenesvsb.lt arba NKK narei Daliai Sketrei el. paštu dalia.sketre@akmene.lt.

                                                       Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dalia Sketrė

 

 

Atgal