Naujienos

Jaunimo reikalų tarybos posėdyje svarstytas darbas su neaktyviais jaunais žmonėmis

Naujienos

Rugpjūčio 27 dieną Savivaldybės jaunimo reikalų taryba susirinko į išplėstinį išvažiuojamąjį posėdį Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centre svarstyti darbo su neaktyviais jaunais žmonėmis plėtojimo galimybes. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Posėdį vedė jaunimo atstovė, Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Emilija Gudaitė.

Šiuo metu Savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra naujos sudėties ir ją sudaro 14 narių: 7 Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis stalas“ atstovai, 4 Savivaldybės tarybos politikai ir 3  Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Posėdžio dalyviams Jaunimo garantijų iniciatyvų koordinatorės Šiaulių apskrityje Gintarė Januševičienė ir Jūratė Sabaitė pristatė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinimą projektą "JUDAM", kurio tikslas yra mažinti nedirbančio, nesimokančio, mokymuose nedalyvaujančio, užimtumo tarnyboje neregistruoto 15-29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į jauno asmens poreikius ir galimybes.

Akmenės rajone šiai tikslinei jaunimo grupei, t. y. konkrečiam jaunuoliui, kuris nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos, nedalyvauja mokymuose ir nėra registruotas teritoriniuose Užimtumo tarnybos skyriuose (toliau – neaktyvus NEET) bus teikiamos atitinkamos paslaugos: pagalba pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, nukreipimo ir palydėjimo į savanorišką veiklą.

Ypatingas dėmesys šiame projekte bus skiriamas jaunuoliams iš sunkumus patiriančių šeimų, turintiems problemų su teisėsauga ar išėjusiems iš įkalinimo įstaigų, augantiems globos namuose arba jau palikusiems globos įstaigą, patiriantiems pajamų ir kitus nepriteklius. Būtent JGI koordinatorės Šiaulių apskrityje, bendradarbiaudamos su partneriais Savivaldybėje, ir teiks jaunuoliams numatomą pagalbą.

Posėdyje patirtimi apie panašios krypties įgyvendintą projektą ,,Atrask save“ dalinosi ir pradedamus puoselėti  ryšius su naujais verslo partneriais kalbėjo Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktorė Birutė Baltutienė. Apie  neaktyvių jaunų žmonių užimtumą, specifinius socializacijos poreikius, savanoriškos pagalbos reikšmę pasiūlymų teikė Akmenės rajono paramos šeimai  direktorė Violeta Mikštienė. Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivė Agnė Laurinaitytė papasakojo apie trijų mėnesių ilgalaikę 120 valandų atliktą savanorišką veiklą pagal Savivaldybės patvirtintą savanoriškos veiklos modelį ir apie tai, ko galėjo išmokti  veiklos procese, kaip padėjo bendraamžiams ir jaunesniems vaikams. Agnės kuratoriai - Paramos šeimai centro socialinio darbo organizatoriai.

Jaunimo vasaros įdarbinimo 2019 m. programos įgyvendinimo programos rezultatus pristatė ,,Jaunimo apskritojo stalo“ valdybos pirmininkė Dalia Noraitė Borusienė.

Posėdyje diskutavo Lietuvos užimtumo tarnybos teritorinio skyriaus Naujosios Akmenės Jaunimo užimtumo centro vadovė Jovita  Kupstienė, VšĮ Akmenės jaunimo centro steigėjas, Akmenės rajono verslininkų asociacijos vadovas Alis Valinčius, Socialinės paramos skyriaus vedėja Rūta Žiedienė, SJRT nariai - Savivaldybės tarybos nariai Richardas Sudaris, Gedas Adomaitis, Saulius Momkauskas, Savivaldybės gydytoja Dalia Sketrė ir kiti. Prisistatė nauja Labdaros ir paramos fondo ,,Prieglobstis“ atvirojo jaunimo centro ,,New Stone“ darbuotoja Loreta Švaplienė.

Meras Vitalijus Mitrofanovas, atsižvelgdamas į išsakytas posėdžio dalyvių mintis, pastebėjo, kad programų, skirtų sunkumus patiriantiems asmenims, daugėja, todėl rezultatams pasiekti būtinas tikslingas bendradarbiavimas, ugdymo įstaigų, verslo sektoriaus glaudus ryšys, naujų darbo su jaunimu formų panaudojimas su tikslu kurti palankią aplinką jauniems žmonėms, motyvuojant juos pagal realius šiandieninės visuomenės poreikius – darbo paieškose, pasirenkant išsilavinimo lygius, mokant padėti  suvokti, kad gyvenimo gerovės galima pasiekti, noru nuolat mokytis ir tobulėti, asmeninės atsakomybės ir pilietiškumo jausmo ugdymosi pagrindu.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė

Arnoldos Ruškienės nuotraukoje (iš kairės į dešinę) posėdžiui ruošiasi Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoja Emilija Gudaitė, Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Rita Butienė, šio centro direktorė Birutė Baltutienė, Savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Kitos nuotraukos - Gintaro Skirmanto.

Atgal
easy read