Naujienos

Kviečiame siūlyti kandidatūras

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas kviečia Savivaldybės teritorijoje veikiančias institucijas, įstaigas, įmones, bendroves, visuomenines organizacijas, politines partijas, kitus juridinius asmenis, Savivaldybės gyventojus (ne mažiau kaip 15 asmenų grupė - jei teikiamas siūlymas garbės piliečio vardui; ne mažiau kaip 10 asmenų grupė - jei siūloma apdovanoti ženklu už nuopelnus) siūlyti kandidatūras dėl Akmenės rajono garbės piliečio medalio ir ženklo „Už nuopelnus Akmenės rajonui“.

Akmenės rajono garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui už ypatingus nuopelnus Akmenės kraštui, jo garbei ir akmeniečių gerovei; taip pat už išskirtinį indėlį į Akmenės rajono švietimo, kultūros, sporto, sveikatos apsaugos, verslo, ekonomikos, socialinės plėtros bei kitas sritis ir aktyvią visuomeninę veiklą.

Ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“ apdovanojami nusipelnę rajonui asmenys, garsinantys Akmenės krašto vardą, už didvyrišką poelgį, už ypatingus pasiekimus profesinėje veikloje, už reikšmingus neatlygintinus darbus Akmenės rajonui  ir bendruomenės labui, už svarų indėlį ir nuolatinę veiklą kuriant Akmenės rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę bei dvasinę gerovę.

Sąlygos:

  • teikiant prašymą pateikiama Kandidato, siūlomo apdovanoti, anketa. Anketoje nurodomi teikėjo duomenys ir trumpas apdovanojimo priežasties apibūdinimas;
  • prašymas pateikiamas oficialiuoju elektroniniu paštu info@akmene.lt arba Savivaldybės administracijos Interesantų priimamojo „vieno langelio“ patalpose adresu: I a., L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, adresuoti Savivaldybės merui;
  • pasiūlymai teikiami iki 2024 m. sausio 29 d. (įskaitytinai).

Pridedama:

1. Akmenės rajono savivaldybės apdovanojimų suteikimo tvarkos aprašas.

2. Anketa.

Atgal