Naujienos

Modernizuota infrastruktūra Akmenės II kaime

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą Nr. 20KI-KS-17-1-01670-PR001 „Akmenės seniūnijos Akmenės II kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas“, kurio tikslas – modernios ir bendruomenės poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros sukūrimas. Projekto įgyvendinimo metu modernizuota viešoji infrastruktūra Akmenės II kaime, sukuriant poilsio ir laisvalaikio zonas (sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas), rekonstruojant dalį Vyšnių bei dalį Ąžuolų gatvių.

Projektas įgyvendintas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis (164.430,80 Eur), Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis (29.017,20 Eur), Akmenės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis (48.362,00 Eur). Projekto vertė iš viso: 241.810,00 Eur.

Eglė Jankauskienė,

Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Atgal