Naujienos

Nauji mokslo metai Akmenės rajone prasidėjo sėkmingai!

Naujienos

Nuo 2020 m. kovo mėnesio, siekiant prisitaikyti prie neeilinės situacijos, kuomet teko pakeisti įprastas mokymo(si) sąlygas į mokymą(si) nuotoliniu būdu, švietimo bendruomenėje vyko intensyvus ir pareikalavęs daug jėgų darbas. Pasibaigus mokslo metams, buvo daug kalbėta su švietimo įstaigų vadovais, sutarta, kad, kol mokiniai atostogauja, būtina aktyviai, tariantis su mokyklų bendruomenėmis, pradėti ruoštis ateinančių mokslo metų iššūkiams. Nuo rugpjūčio mėnesio pradžios, kai tapo aišku, kad mokslo metus pradėsime sąlyginai įprastai (skirdami itin daug dėmesio saugumui dėl COVID-19 situacijos), nuolat kintančios situacijos ir teisės aktų kontekste vyko nepertraukiamos direktorių konsultacijos bei informavimas. Rugpjūtis buvo intensyvus mėnuo visiems: ugdymo įstaigoms ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.

Tradiciškai prieš rugsėjį Akmenės rajono savivaldybės meras V. Mitrofanovas ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas D. Rekis aplankė visas bendrojo ugdymo švietimo įstaigas. Mokyklų vadovų buvo teiraujamasi, kaip įstaigos pasirengusios mokslo metams, kuo savivaldybė gali padėti, prisidėti, kad viskas įvyktų sklandžiai. Rugpjūčio 27 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius pakvietė švietimo įstaigų vadovus ir mokytojų profesinės sąjungos atstovus  į apibendrinamąjį pasitarimą, kurio metu nuotoliniu būdu dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja A. Šuminienė. Patarėja pristatė 2020–2021 mokslo metų bendrųjų ugdymo planų pakeitimus ir atsakė į švietimo įstaigų vadovų klausimus dėl ugdymo planų koregavimo ir pritaikymo įstaigai šių metų situacijoje. Susirinkimo metu buvo aptarti 2019–2020 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai, pateikta lyginamoji ketverių metų VBE rezultatų statistika. Daug kalbėta ir diskutuota apie Mokslo ir žinių dieną, pasirengimą naujiems mokslo metams pagal pateiktus saugumo reikalavimus dėl COVID-19 situacijos, pristatyta aktuali informacija iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 25 d. organizuotos konferencijos.

Susitikime pristatyta ir 2020-06-26 – 2020-07-10 laikotarpiu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vykdytos apklausos „Nuotolinio ugdymo proceso įgyvendinimas Akmenės rajono bendrojo ugdymo mokyklose“ išsami analizė. Apklausoje dalyvavo 113 Akmenės rajono bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovų ir mokytojų, kurie išsakė savo patirtį, pastebėjimus, nuogąstavimus apie nuotolinį ugdymą mokyklose. Duomenų analizė perduota švietimo įstaigų vadovams, kurie žadėjo pasidalinti informacija su savo įstaigos bendruomenėmis. Tikimasi, kad šios apklausos analizė padės pasiruošti nuotoliniam mokymui, jei jo vėl prireiktų šiais mokslo metais. Galime pasidžiaugti, kad apklausos duomenimis, dauguma mūsų rajono mokytojų asmeninį pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu ir mokyklų administracijos darbą įvertino teigiamai.

Prasidėjus mokslo metams rajono švietimo įstaigų vadovai, siekdami įgyvendinti visus saugumo reikalavimus ir rekomendacijas, susidūrė su tam tikromis praktinėmis situacijomis, dėl kurių kilo papildomų klausimų, susijusių su saugumo užtikrinimu mokyklose. Siekiant aiškumo, 2020 m. rugsėjo 7 d. buvo suorganizuotas susitikimas, kuriame dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, Visuomenės sveikatos centro, Visuomenės sveikatos biuro atstovai ir Savivaldybės gydytoja. Jo metu aptarti klausimai, susiję su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų praktiniu įgyvendinimu.

Taip pat reikėtų nepamiršti, kad praėjusiais mokslo metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Lietuvos mokiniams nupirko planšetinių kompiuterių nuotoliniam mokymuisi. Mūsų rajono mokiniams buvo skirta 440 planšetinių kompiuterių ir 12 nešiojamų kompiuterių, o šiems mokslo metams ministerija Akmenės rajono bendrojo ugdymo mokykloms perdavė 23 nešiojamus kompiuterius, skirtus pedagogams. Pagal Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą šiems mokslo metams savivaldybėms numatytos papildomos lėšos. Šios lėšos bus įdėtos į klasės krepšelį ir naudojamos Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus atitinkantiems skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms ir informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti, taip pat mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti pagal skaitmeninio raštingumo programas, atitinkančias švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus.

Primename visai Akmenės rajono švietimo bendruomenei, kad jeigu Jums kyla klausimų, turite pasiūlymų ar nepavyksta rasti sprendimo, visada galite kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistus. Mes dirbame tam, kad drauge rastumėme galimus problemų sprendimus. Klausimus ar pastebėjimus galite siųsti interneto svetainėje www.akmene.lt nurodytais kontaktais.

Yra tik du būdai kaip gyventi. Vienas – galvoti, jog stebuklų nebūna. Kitas – galvoti, jog viskas yra stebuklas (A. Einšteinas).

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Atgal