Naujienos

Nepriklausomybės alėjos gyventojų dėmesiui!

Naujienos

Viena iš gražiausių Naujosios Akmenės gatvių – Nepriklausomybės alėja. Ji vadinama miesto senamiesčiu. Ji – pirmoji rajono centro gatvė, kurioje ištisai renovuoti daugiabučiai namai, akį traukiantys vienoda spalvų gama. Ir tik nuo Jūsų, gerbiamieji Nepriklausomybės alėjos gyventojai, priklauso, ar ši gatvė ir toliau puoš miestą, bus miela akiai ir širdžiai.

Šiuo metu Nepriklausomybės alėjoje ir jos prieigose tvarkomi kiemai. Prašome gyventojų prisidėti puošiant miestą ir susitvarkyti kiemuose esančius gausius statinius, nusiardyti galimai neteisėtai pristatytas pašiūres, sandėliukus.

Informuojame, kad  nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo svarbūs valstybinės žemės valdymo, naudojimo ir administravimo pokyčiai – dalį Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) vykdytų funkcijų perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI). VTPSI nuo 2024 m. sausio 1 d. pradėjo vykdyti žemės  naudojimo valstybinės kontrolės funkciją bei kaip ir anksčiau atlieka statybos valstybinę priežiūrą, identifikuoja teisės aktų pažeidimus ir pagal kompetenciją taiko pažeidėjams įstatymų numatytas sankcijas.

Siekdami padėti gyventojams išvengti pažeidimų, primename, kad statybos leidimai reikalingi net ir atliekant statinio paprastąjį remontą – atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo ar viešojo pastato paprastąjį remontą mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti. Pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų nuo 0,2 kv. m ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); didesnės kaip 0,01 kubinio metro tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Tuo pačiu primename, kad Naujosios Akmenės miesto Nepriklausomybės alėjoje ir jos prieigose galioja senąją miesto dalį ir jos vientisumą saugantis tvarkymo aprašas, patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl Nepriklausomybės alėjos su prieigomis Naujojoje Akmenėje tvarkymo aprašo patvirtinimo“. Šis aprašas numato tam tikrus teritorijos tvarkymo reikalavimus statant pastatus, įrengiant saulės elektrines, šilumos kolektorius, komunikacijų inžinerinius įrenginius ar kitus įrenginius ant pastatų ir statinių fasado ar stogo, reikalavimus išlaikyti vientisus esamus spalvinius sprendinius. Taip pat aprašas nurodo, kad mažoji architektūra, suolai, šiukšlių dėžės, šviestuvai ir atitvaros turi būti parenkamos vientiso,  klasikinio stiliaus. Elementai turi būti derinami prie jau esamų sprendinių.  Numatoma trinkelių ar kita medžiaga turi būti parenkama analogiška ar geresnė už esamą. Kompoziciniai takų sprendiniai ir raštas turi būti išlaikomas vienodas visoje teritorijoje. Architektūros dekoratyviniai elementai: laiptų ir balkonų metaliniai turėklai, turi būti formuojami iš juodai dažytų kvadrato formos metalinių strypų, o šoninių atramų ir turėklų peršviečiamumas – 95–99 proc.  Laiptai – betoniniai, spalva turi būti derinama prie pastato cokolio. Laiptai dengiami neslidžia danga. Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad visi teritorijos architektūros elementai turi būti raštu suderinti su Akmenės rajono savivaldybės vyriausiuoju architektu. Šis reikalavimas netaikomas įrengiant pastatų vidų.

Kviečiame gyventojus būti atsakingais, sąmoningais ir mylinčiais savo miestą.

Atgal
easy read