Naujienos

Orientavimosi sporto šventė ,,Sodas pilnas obuolių – šen, sportuokime kartu!”

Naujienos

Ugdant žmogų vaikystėje svarbu padėti jam išsiugdyti tokius gyvensenos įpročius, kurie padėtų susikurti savo gyvenimo kokybę visą gyvenimą pozityviai sugyvenant su kitais. Vaiko fizinei ir psichinei sveikatai yra svarbus bendravimas ir santykiai tiek bendraamžiais, tiek suaugusiais.

Vaikystės potyriai, kurie yra susiję su kitais žmonėmis, tiesiogiai lemia ir socialinių įgūdžių išsiugdymą bei gyvenimo kokybės potyrius socialinėje plotmėje. Jie padeda ugdytis vaikų pagrindiniams socialiniams įgūdžiams, vertybinėms nuostatoms. Vaikystės potyriai sudaro sąlygas augti, perimant socialinio elgesio modelius, užmezgant pirmuosius emocinius kontaktus, pajaučiant meilę, šilumą bei kitus teigiamus jausmus. Viena sveikatos ugdymo(si) veiklų darželyje – įstaigos bendruomenės ir socialinių partnerių sporto šventės.

Šiemet į tradicinę rudens orientacinio sporto šventę šiltą ir spalvingą spalio 9 dienos rytą visus sukvietė LTOK projekto  ,,Sodas pilnas obuolių – šen, sportuokime kartu!” vadovės – auklėtojos Regina Norbutienė ir Daiva Jurgelienė. Šventėje dalyvavo Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželio „Atžalynas“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Obuoliukai“ ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagogė Rasa Butkevičiūte. Šia sporto švente renginio organizatorės-auklėtojos siekė tenkinti renginio dalyvių fizinio aktyvumo poreikį, propaguoti olimpines idėjas ir olimpines sporto šakas, taip pat skatinti dalyvių kūrybiškumą ir iniciatyvumą atliekant užduotis, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais ir įstaigos bendruomene. Renginys prasidėjo tradiciniais įstaigos sporto renginių ritualais: olimpinės vėliavos įnešimu, grupių ir svečių prisistatymų šūkiais, įstaigos bendruomenės olimpine skanduote ir šūkiu.

Sporto šventės dalyviai apšilo apibėgę vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ sodą ir pasimankštinę ,,Sveikuolių mankšta“. Sporto šventei džiugesio ir nuotaikingo šurmulio suteikė netikėtai pasirodę personažai: Buratinas (auklėtoja Daiva Jurgelienė), Meškutė (logopedė Dovilė Dapkuvienė), Kiškutis (neformaliojo švietimo mokytoja (šokio) Daiva Liuberskytė-Šukienė), Šuo (metodininkė Agnė Krušinskienė), Katytė (auklėtoja Ingrida Kazazajevienė). Buratinas renginio dalyviams atnešė orientavimosi sporto žemėlapius, kuriose buvo pažymėti kontroliniai punktai ir jų eiliškumas.

Visos komandos sustojo į atskirus traukinukus ir pajudėjo į pažymėtus punktus. Kontroliniuose punktuose ugdytinių, pedagogų ir svečių laukė pasirodę personažai, paruošę sporto šventės dalyviams sportines užduotis. Buratino punkte sportininkų laukė estafetė – „Plačiau kojas - obuoliukai atrieda“. Šuniuko punkte vaikų laukė estafetės: „Nunešk cukiniją“, „Šuoliuok ir lįsk“. Katytės aikštelėje – estafetė ,,Peršok kliūtį ir rask obuoliuką“.  Kiškučio aikštelėje – obuoliukų mėtymas į taikinį. Meškutės punkte – estafetė ,,Kas greičiau nugabens obuoliukus į saugyklą“.

Visos orientavimosi sporto šventės komandos, suradusios kontrolinius punktus ir įveikę užduotis, susirinko į lopšelio-darželio aikštelę. Šventės pabaigoje Buratinas apdovanojo svečius simboliniais olimpiniais medaliais ir visas lopšelio-darželio „Buratinas“ grupes padėkomis. O kaip be saldžių ir sveikų vaišių! Visi sporto šventės dalyviai vaišinosi grupių tėvelių iškeptais obuolių pyragais.

Šventė baigėsi, tačiau pralaimėjusių nebuvo. Vaikai dar ilgai neskubėjo į grupes, išlydėjo svečius, palinkėdami jiems gero kelio. Renginys ne tik sustiprino vaikų sveikatą, bet ir bendravimo įgūdžius su įstaigos bendruomene, vaikais iš kaimyninio darželio, santykį su supančia aplinka.

Metodininkė Agnė Krušinskienė

Atgal