Naujienos

Padėkota už indėlį į Akmenės krašto gerovę

Naujienos

Naujosios Akmenės kultūros rūmuose nušurmuliavo tradicinis „Padėkos vakaras 2023“. Jame  padėkota iškiliems asmenims už jų nuopelnus, meilę Akmenės kraštui ir jo žmonėms.

Apdovanotieji simbolinėmis statulėlėmis

Už Akmenės laisvosios ekonominės zonos (LEZ) plėtojimą ir naujų investicinių projektų, padedančių kurti darbo vietas ir gerinti Akmenės rajono savivaldybės gyvenimo kokybę, inicijavimą apdovanota Akmenės LEZ direktorė - Lina Mockutė.

Už savanorystę vardan kitų negailint savo asmeninio laiko, nuoširdžią veiklą ugdant vaikus ir motyvuojant tobulėti kovos mene, už neatlygintiną pagalbą plėtojant bei populiarinant sportą Akmenės krašte apdovanotas Ramūnas Žimantas.

Už visuomeninę veiklą, neatlygintiną darbą neskaičiuojant nei laiko, nei jėgų visuomenės labui, tiesiamą pagalbos ranką visiems sutiktiems žmonėms, bendrystės kūrimą, atsidavimą savo pašaukimui apdovanotas  Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos klebonas dekanas Olijandus Jurevičius.

Už besąlygišką pilietiškumą, už tai, kad neliko abejingas ir dėjo visas pastangas, kad išsaugotų bendrą ventiškių turtą ir sumažintų ugnies daromą žalą, už pagalbą saugant viešąją tvarką ir užkertant kelią nusikalstamoms veikloms apdovanotas Darius Šliauteris.

Už aktyvų dalyvavimą Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje, indelį dirbant su jaunimu, ypatingą domėjimąsi Lietuvos Šaulių sąjungos veikloje, indėlį dirbant su jaunimu, ypatingą domėjimąsi Lietuvos istorija, nuolatinį dalyvavimą įvairiuose konkursuose, nuoširdų asmeninį įsitraukimą reprezentuojant ir garsinant Akmenės krašto vardą apdovanojimas įteiktas  Šarūnui Serapinui.

Apdovanotieji Padėkos raštais

Savivaldybės mero Padėkos raštai už prisidėjimą prie Akmenės krašto gerovės kūrimo skirti Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesei gelbėtojai – Dovilei Gideikaitei ir ilgamečiam šachmatų turnyrų organizatoriui, piliečiui, kuris ne tik skatina įvairialypį žmonių užimtumą, bet ir skleidžia Akmenės krašto vardą už rajono ribų – Albertui Valančiui.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyrius

Ksenijos Rohachovos nuotraukos

Atgal