Naujienos

Posėdžiavo Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

Naujienos

2019 m. spalio 18 d. Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijoje vyko naujos kadencijos išvažiuojamasis Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos (toliau – Sveikatos taryba) posėdis.

Posėdžio metu buvo pristatyti Sveikatos tarybos nariai, aptartos jų funkcijos. Pagrindinis darbotvarkės klausimas buvo patvirtinti naujus visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. sveikatinimo prioritetus. Atsižvelgiant į rajono visuomenės sveikatos problemas, visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rezultatus, 2020 metams patvirtinti šie prioritetai: 1) neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimas); 2) sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija; burnos higiena ir sveikata; 3) fizinio aktyvumo skatinimas; 4) psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija). Informuojame, kad visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos konkursas bus skelbiamas lapkričio viduryje.

Posėdyje Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktorė, Sveikatos tarybos narė  Violeta Karalienė pristatė mokykloje įdiegtą maitinimo sistemą „švediško stalo“ principu. Specialią įrangą iš dalies įsigijo iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skirtų lėšų įgyvendinant projektą „Maistas ir smegenys“. Direktorė papasakojo apie puikiai prigijusią maitinimo sistemą, sumažėjusius maisto atliekų kiekius. Aptarti kiti klausimai.

Sveikatos taryba – tai savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Akmenės rajono savivaldybės tarybos. Pagrindinės Sveikatos tarybos funkcijos yra koordinuoti Savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą. Šią veiklą Sveikatos taryba vykdo: nustatydama visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Sveikatos programa) sveikatinimo prioritetus; aprobuodama Sveikatos programos projektines paraiškas, dalyvaudama įvairiose įstaigų, bendruomenių sveikatinimo veiklose; bendradarbiaudama su Savivaldybės ir valstybės institucijomis bei įstaigomis, NVO.

Ketverių metų kadencijos laikotarpiui yra patvirtinta šios sudėties Sveikatos taryba: Nijolė Bartkevičienė (pirmininkė, savivaldybės tarybos narė), Zofija Paulikienė (savivaldybės tarybos narė), Jolanta Ada Januitienė (savivaldybės tarybos narė), Rasa Statkuvienė (Kruopių seniūnijos seniūnė), Inga Borusienė (Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, pirmininko pavaduotoja), Violeta Karalienė (Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktorė), Gintautė Urbaitienė (Sporto klubo „Jėga“ atstovė), Genovaitė Sakavičienė (Naujosios Akmenės TAU rektoriaus padėjėja), Jūratė Šiurkuvienė (asociacijos „Gumbakių bendruomenė“ pirmininkė).

Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė) Dalia Sketrė

Atgal