Naujienos

Priimtas 2024 m. Akmenės rajono savivaldybės biudžetas

Naujienos

Svarbiausias metų dokumentas – 2024 metų Akmenės rajono savivaldybės biudžetas – patvirtintas vienbalsiai.

Šių metų biudžetas sieks 51 mln. eurų, kurį sudaro: Akmenės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos 43 2562 51,97 Eur (prognozuojamos pajamos 23 157 000,00 Eur, vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 1 115 000,00 Eur, kitos vietinės rinkliavos 7 000,00 Eur, biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Savivaldybės biudžetą 1 793 111,00 Eur, mokesčiai už aplinkos teršimą, valstybinius gamtos ir medžiojamų gyvūnų išteklius 916 000,00 Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 45 000 Eur, dotacijos 16 223 140,97 Eur), skolintos lėšos 491 431,00 Eur, metų pradžios lėšų likutis 7 286 079,61 Eur ir asignavimai išlaidoms Eur 51 033 762,58 Eur. 

Tarptautinio bendrabarbiavimo ir komunikacijos skyriaus informacija

Atgal
easy read