Naujienos

Projektas FOR-IN | Švedijoje ir Danijoje įgyvendinami mokomieji vizitai

Naujienos

2022 m. gruodžio 5  9 d. Šiaurės ir Baltijos šalių iniciatyvos ForIn (Pabėgėlių ir imigrantų integracijos skatinimas/For Integration) įgyvendinimo komanda kartu su JTVPK atstovybe Šiaurės ir Baltijos šalims ir partneriais organizavo mokomąjį vizitą į Daniją ir Švediją nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms iš Baltijos šalių.

Mokomųjų vizitų į Daniją ir Švediją tikslas buvo įgyti žinių apie vietinę integracijos politiką ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant stiprinti vietinio lygmens priėmimo bei integracijos gebėjimus ir parengti holistinį vietinio lygmens integracijos veiksmų planavimą Baltijos šalių savivaldybėse. Per susitikimus ir diskusijas priimančiose Danijos ir Švedijos savivaldybėse susikurs regioniniai integracijos specialistų tinklai, kurie dar labiau palengvins keitimąsi žiniomis.

Baltijos šalių delegacija

Estijos delegaciją sudarė Tartu miesto, Pärnu miesto, Jõhvi miesto, Estijos miestų ir savivaldybių asociacijos, Estijos kultūros ministerijos ir koordinuojančio projekto partnerio Tartu Welcome centro atstovai.

Latvijos nariai buvo iš Jekabpilio, Jelgavos, Balvų, Aizkrauklės miestų savivaldybių, taip pat koordinuojančių projekto partnerių Socialinės integracijos fondo ir „Providus“ atstovai.

Iš Lietuvos dalyvavo valstybės tarnautojai iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių administracijų, taip pat Akmenės rajono savivaldybės. Prie delegacijos prisijungė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas ir vietos projektą koordinuojančio partnerio „Diversity Development Group” atstovas.

2022 m. gruodžio 14 d. „Diversity Development Group“, remdamasi Danijoje ir Švedijoje vykusių susitikimų metu įgytomis žiniomis, organizavo internetinį seminarą, skirtą konkrečiai šaliai, ir grupines diskusijas, į kurias pakvietė Lietuvos savivaldybes, suinteresuotas kompetencijų apie naujai atvykusių asmenų integraciją ugdymu.

Pažintinių vizitų programa: dėmesys iššūkiams, galimybėms ir sprendimams

Danijoje Baltijos šalių delegacija lankėsi Roskildės ir Gentoftės savivaldybėse, kur susipažino su vietos lygmens integracijos ekosistema, įskaitant sąsajas su nacionalinio lygmens politika ir savivaldybių programomis, susipažino su bendradarbiavimu su pilietine visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis, susitiko su vaikų dienos centrais, kalbų mokyklomis ir privačiomis įmonėmis. Diskusijose daugiausia dėmesio buvo skiriama iššūkiams, galimybėms ir sprendimams – kas veikia geriausiai. Buvo organizuojami apsilankymai vietose, kur teikiamos integracijos paslaugos, įskaitant kalbų mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas. Pagrindinė nevyriausybinė organizacija, Danijos Raudonasis Kryžius, pasidalino savo darbo su savivaldybėmis patirtimi.

Taip pat buvo surengtas susitikimas Tarptautinio įdarbinimo ir integracijos agentūroje, kuriame pžvelgta nacionalinio lygmens integracijos politika ir sąsajos su integracijos darbu savivaldybėse.

Danijos Eslöv savivaldybėje delegacija susipažino su integracijos darbu kartu su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, įskaitant kalbų mokymą (ABF), skaitmeninimą (Studiefrämjandet) „Pippi power” (Gelbėkit vaikus) ir integraciją į darbo rinką.

Vizito Malmėje metu Baltijos šalių partneriai išsamiai susipažino su Skåne partneryste ir susitiko su Malmės savivaldybės atstovais. Skåne partnerystė yra gerai žinoma dėl savo holistinės ir įtraukios naujai atvykusių pabėgėlių ir imigrantų integracijos strategijos, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikiam darbui siekiant dalyvavimo ir žinių.

Vyko susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis integracijos paslaugas pabėgėliams ir imigrantams, pavyzdžiui, Tarptautine moterų asociacija (IKF) ir organizacija „Hej Främling”.

Lundo savivaldybėje suteikta daugiau žinių apie savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą, siekiant koordinuoti veiklą, skirtą Ukrainos pabėgėlių situacijai Lunde spręsti.

Apie FOR-IN projektą

Šiaurės ministrų tarybos biurai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro atstovybė Šiaurės ir Baltijos šalims kartu su valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis iš viso Šiaurės ir Baltijos regiono pradėjo įgyvendinti išsamų integracijos projektą FOR-IN.

Projektas truks dvejus metus (2022-2024 m.) ir sujungs įvairius dalyvius – nuo ministerijų ir savivaldybių iki NVO ir pabėgėlių bei migrantų kilmės veikėjų.

Siekiama, kad Šiaurės ir Baltijos šalys pasimokytų viena iš kitos patirties ir galiausiai į integracijos procesus geriau įtrauktų vietos veikėjus ir pačius pabėgėlius. Projekto partneriai mokysis vieni iš kitų dalyvaudami konferencijose, renginiuose ir mokomuosiuose vizituose visame regione.

JTVPK remia projektą finansiškai ir atlieka patarėjo vaidmenį, palengvina dialogą tarp įvairių projekto dalyvių ir užtikrina pabėgėlių ir migrantų dalyvavimą.

 

Diversity Development Group informacija

Atgal
easy read