Naujienos

Skelbiamas skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams konkursas

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Akmenės rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams atrankos konkurso taisyklėmis, patvirtintomis Savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31  d. sprendimu  Nr. T-119(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio  27  d. sprendimo Nr. T-243 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams atrankos konkurso taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, skelbia skatinamųjų stipendijų skyrimo studentams ir mokiniams 2021 m. atrankos konkursą.

Skatinamąja stipendija siekiama skatinti gerai besimokančius studentus ir mokinius, aktyviai dalyvaujančius visuomeninėje, savanoriškoje veikloje (pageidautina Akmenės rajone), remti studentų ir mokinių  tiriamuosius, mokslinius ar kitokius darbus (pageidautina –  susijusius su Akmenės rajono istorine, socialine, ekonomine, politine ir kt. veikla), skatinti ir remti jaunimo kūrybiškumą ir pasiekimus lyderystės, įvairiose mokslo, meno ir kitose srityse.

Pretendentų arba jų atstovų prašymai ir dokumentai Akmenės rajono savivaldybės administracijoje registruojami Interesantų priimamajame ,,vieno langelio“ patalpose iki 2021 m. metų lapkričio 22 d. 17.30 val. Taip pat prašymus ir dokumentus iki nurodyto termino galite siųsti el. p. info@akmene.lt

Teisės aktą ir pavyzdię paraiškos formą rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fc55fef246a211e7b465dc41e35792b9

Išsamesnė informacija: tel. 8 612 72867, el. p. zita.stanislauskiene@akmene.lt

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

Atgal