Naujienos

Susitikimas su profesoriumi, Europarlamentaru Liudu Mažyliu

Naujienos

Akmenės rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje vyko susitikimas su Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi, politiku ir visuomenės veikėju, Europarlamentaru Liudu Mažyliu. 2017 metų kovo 29 d. Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos politiniame archyve jis surado 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto originalus lietuvių ir vokiečių kalbomis bei kitus su šiuo įvykiu sietinus dokumentus, ieškotus beveik šimtmetį. Gausiai susirinkusiems Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos skaitytojams, lankytojams profesorius Liudas Mažylis supažindino apie to laikmečio politinius įvykius: kaip tebevykstant Pirmajam pasauliniam karui, po 1917 m. Vilniaus konferencijos išrinktoji Lietuvos Taryba, siekdama valstybės savarankiškumo klausimo sprendimo, 1917 metų  gruodžio 11 d. priėmė vokiečių padiktuotą Nepriklausomybės sutarties formuluotę. Šiuo aktu, nors ir buvęs įteisintas Lietuvos būsimas kelias Vokietijos imperijos sudėtyje, bet bent jau pripažįstamas jos nepriklausomybės siekis ir Lietuvos sostinė – Vilnius. Ir nors šis nebuvęs paviešintas dokumentas buvo suskaldęs Lietuvos Tarybą, vis tik po kelių mėnesių vienijimosi pastangų Nepriklausomybės aktas buvo įgyvendintas – Vasario 16-ąją pasirašytas vienbalsiai. Šį faktą įamžinęs dokumentas prof. L. Mažylio pastangų dėka buvo surastas.

2018 metais išleista profesoriaus Liudo Mažylio grožinės literatūros knyga – veiksmo dokumentikos romanas „99 metai po įvykio“, kurioje autorius rašė apie Vasario 16-osios akto suradimo aplinkybes. Profesorius šioje knygoje cituoja savo mėgstamus rašytojus ir knygas, kalba apie muziką.

Susitikimo metu profesorius Liudas Mažylis supažindino su Euro parlamento veikla, kalbėjo apie ekologijos, politikos ir kitomis temomis, atsakinėjo į  skaitytojų klausimus.

Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo profesoriui Liudui Mažyliui už prasmingas žinias istorijos tema, už įdomų, prasmingą  susitikimą.

Padėkos žodį profesoriui tarė Trečiojo amžiaus universiteto dekanė Rimana Vapsvienė.

Profesorius Liudas Mažylis Viešajai bibliotekai padovanojo Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją.

Už susitikimą su profesoriumi Liudu Mažyliu dėkojame Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojui Tomui Martinaičiui.

Teksto autorė
Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

Atgal