Naujienos

Užbaigti Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statybos darbai

Naujienos

2019 m. spalio 11 dieną baigti Akmenės vandens gerinimo įrenginių statybos darbai ir išduotas Statybos užbaigimo aktas.

Akmenės miesto vandenvietėje įrengti nauji 36 m3/h galingumo vandens gerinimo įrenginiai, kurie geriamajame vandenyje išvalys geležį iki Lietuvos Higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ keliamų reikalavimų.

Vandens gerinimo įrenginių statybos darbus, pagal 2017 m. liepos 20 dieną pasirašytą Rangos sutartį Nr. 18/17 „Akmenės miesto vandens gerinimo įrenginių statybos darbai“, atliko Rangovas UAB „Eigesa“. Vandens gerinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbų pradžia buvo paskelbta 2017 m. rugsėjo 1 dieną. Pagal Rangos sutartį, vandens gerinimo įrenginių statybos darbai turėjo būti baigti po pusantrų metų, tačiau, dėl išskirtinių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Projekto įgyvendinimo pradžioje, buvo atlikti du Pakeitimų nurodymai ir statybos darbų baigimo laikas pratęstas.

Vida Žagarienė
UAB "Akmenės vandenys"
Vyresnioji inžinierė

Atgal