Naujienos

Vykusio Tarybos posėdžio aktualijos

Naujienos

Balandžio 21 d. Naujosios Akmenės kultūros rūmuose į pirmąjį posėdį rinkosi naujoji Akmenės rajono savivaldybės taryba. Po iškilmingos posėdžio dalies spręsti ir pirmieji einamieji naujosios tarybos klausimai.

Naujosios rajono Tarybos sudėtyje – keturios politinės partijos. Daugumą kaip ir praėjusioje kadencijoje turės Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai, jie rinkimuose pelnė 15 mandatų. Du mandatus rinkėjai patikėjo Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionių demokratams, tris mandatus gavo Liberalų sąjūdžio atstovai, penki mandatai patikėti Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai. Didžioji dauguma, penkiolika Tarybos narių, darbuosis antrąją ir daugiau kadencijų, o likę dešimt – naujokai.

Posėdžio metu patvirtinti Tarybos komitetai, jų pirmininkai ir nariai. Kaip ir praėjusioje kadencijoje, Taryboje politikai dirbs keturiuose komitetuose:

Biudžeto, finansų ir vietos ūkio komitetas:

Algirdas Bučys,

Monika Kateivaitė,

Tomas Martinaitis,

Romualdas Norbutas (komiteto pirmininkas),

Artūras Pekauskas (komiteto pirmininko pavaduotojas),

Justinas Statkus,

Vitalija Žakienė.

Aplinkosaugos ir kaimo plėtros komitetas:

Vladislovas Balkauskas,

Marius Gricius,

Birutė Kulvinskienė (komiteto pirmininko pavaduotoja),

Apolinaras Nicius,

Kazys Suodis,

Pranciškus Zaramba (komiteto pirmininkas).

Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetas:

Gedas Adomaitis (komiteto pirmininko pavaduotojas),

Linas Lileikis (komiteto pirmininkas),

Antanas Lizdenis,

Ingrida Sakalauskienė,

Inga Vismantienė,

Judita Žilienė.

Švietimo, kultūros ir sporto komitetas:

Karolis Akulavičius,

Sandra Ąžuolienė (komiteto pirmininko pavaduotoja),

Saulius Momkauskas,

Judita Puzonienė (komiteto pirmininkė),

Richardas Sudaris,

Martynas Valters.

Užregistruota opozicinė frakcija. Į ją susibūrė Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai.

Taryba posėdžio metu taip pat patvirtino šešias mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybes.

Kadangi savivaldybių Tarybos Lietuvoje nuo šios kadencijos darbuosis pagal naująjį modelį, kovo 5 dieną meru išrinktas Vitalijus Mitrofanovas nebėra Tarybos narys, tačiau jis vadovaus Tarybos darbui posėdžių metu. Pagal naująją tvarką, nesant mero jį Tarybos posėdžiuose pavaduos ir juos ves ne vicemerai, o specialiai tam patvirtinti Tarybos nariai – tai Vladislovas Balkauskas, kai Vladislovas Balkauskas negali eiti šių pareigų – Romualdas Norbutas, kai Vladislovas Balkauskas ir Romualdas Norbutas negali eiti šių pareigų – Judita Puzonienė.

Paskutiniuoju posėdžio klausimu išrinkti atstovai atstovauti Akmenės rajono savivaldybei Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavime: Vitalijus Mitrofanovas, Judita Puzonienė, Artūras Pekauskas.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus informacija 

Atgal