Prašymų formos

 

PRAŠYMO PAVADINIMAS

PRAŠYMO FORMOS RŪŠIS PRAŠYMAS NUORODA

BENDROJO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     
Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas savivaldybėje Laisvos formos word  Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti darbo stažą liudijančius dokumentus

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas Patvirtinta teisės aktu word
Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

CIVILINĖS METRIKACIJOS  IR TEISĖTVARKOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Civilinės būklės akto įrašo išrašo, nuorašo, kopijos išdavimas 

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, pakeitimas ir papildymas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Naujagimio gimimo registravimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas įregistruoti santuoką

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Tėvystės pripažinimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Vardo ir (ar) pavardės keitimas (vyresnio kaip 16 metų) Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Vardo ir (ar) pavardės keitimas (jaunesnio kaip 16 metų)

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Pranešimas apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos,remonto,montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Skundai, prašymai, kreipimaisi dėl viešosios tvarkos pažeidimų Laisvos formos word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

SENIŪNIJŲ PRAŠYMŲ FORMOS

     

Atsakingo už kapavietę ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens įrašo žurnale registravimas ar įrašo keitimas

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. deklaravimas Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą Laisvos formos word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti pažymą apie įtraukimą į gyvenamąją vietą neturinčių asmenų apskaitą

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Laisvos formos

word Ne el. būdu teikiama paslauga

Patvirtintos formos prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga

Prašymas ištaisyti, pakeisti, panaikinti deklaravimo duomenis

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas dėl leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas gyvenamosios patalpos savininkui apie savo nuosavybėje deklaruotus asmenis

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas identifikuoti kapavietę (kapą)

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas išduoti leidimą aptverti (be leidimo kasinėti)

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti leidimą fejerverkams ir pirotechnikos priemonėms naudoti

Patvirtinta teosės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas išduoti leidimą įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Prašymas išduoti leidimą kasinėti ir aptverti Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti leidimą laidoti Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti leidimą prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginio metu Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti pažymą apie palaidojimo vietą ir laiką Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Prašymas išduoti šeimos sudėtį patvirtinančią pažymą Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Prašymas organizuoti renginį Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Prašymas dėl būsto šildymo, šalto, karšto vandens išlaidų kompensacijų nustatymo ir jų skyrimo

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas dėl globos (rūpybos) išmokos ir tikslinio priedo skyrimo nustatymo Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas dėl laidojimo pašalpos skyrimo

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas gauti tremtinio, politinio kalinio, nukentėjusio nuo okupacijų, Černobylio AE avarijos padarinių likvidavimo asmens teisinį statusą

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią gaunamas socialines pajamas

Laisvos formos

word  Ne el. būdu teikiama paslauga

Prašymas pritaikyti būstą neįgaliojo poreikiams

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikėms motinoms ir daugiavaikiams tėvams, gerai išauklėjusiems ir išauginusiems 5 ir daugiau vaikų iki 8 metų

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas skirti asmeniui (šeimai) socialines paslaugas

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti išmoką įvaikinus vaiką

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas skirti išmoką vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti nemokamą maitinimą mokiniui nevertinant pajamų

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti paramą mokinio reikmėms

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti socialinę pašalpą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti vaikui išmoką

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti vienkartinę išmoką įsikūrimui

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas skirti vienkartines, tikslines, periodines ir sąlygines pašalpas

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas stojimui į eilę dėl socialinio būsto

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas dėl finansinės paskatos

Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimo

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas išsinuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

 STATYBOS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Prašymas išduoti leidimą stovėti kelio ženklo P (rezervuota) galiojimo zonoje

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti leidimą važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Savivaldybės keliais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas leisti įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti leidimą pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Prašymas gauti koordinuotą pagalbą

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas leisti organizuoti renginį

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas priimti vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigas

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas skirti, pratęsti, panaikinti vaiko minimalią, vidutinę priežiūrą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

TEISĖS, TERITORIJŲ PLANAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Paraiška leisti įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą Savivaldybės teritorijoje

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti dokumentą, patvirtinantį kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą Ptvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Prašymas paskelbti informaciją apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu Savivaldybės interneto svetainėje Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas įregistruoti Teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo dokumentų registre Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas leisti įrengti atminimo lentą Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas paskelbti informaciją apie numatomų statinių projektavimą Laisvos formos word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas leisti statyti naują, rekonstruoti, atnaujinti statinį, atlikti kapitalinį, paprastą remontą, pakeisti statinio paskirtį ar ji nugriauti Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) pakeitimo

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą

Patvirtinta teisės aktu word Ne el. būdu teikiama paslauga 

VIETINIO ŪKIO IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Deklaracija iš Juridinių asmenų apie valstybinės žemės sumokėjimą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Paraiška leisti rengti gręžinio projektą

Patvirtinta teisės aktu

word Ne el. būdu teikiama paslauga 

Prašymas išduoti licencijos kopiją transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais 

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti licencijos kopiją verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas pratęsti licencijos kopijos galiojimo laiką verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išduoti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Pranešimas apie ketinimą vykdyti mažmeninę prekybą tabako gaminiais arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas panaikinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir/arba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKYRIAUS PRAŠYMŲ FORMOS

     

Pranešimo priėmimas apie traktoriaus,savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas pakeisti traktoriaus,savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų duomenis registre

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę apžiūrą

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas įregistruoti ar išregistruoti traktorių,savaeigę ar žemės ūkio mašiną ar jų priekabą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas atnaujinti ar pakeisti ūkininko ūkio duomenis

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas įregistruoti ūkininko ūkį

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo dublikatą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas išregistruoti ūkininko ūkį Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas pakeisti ūkininko ūkio duomenis po paveldėjimo Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas perkelti ūkininko ūkį į kitą Savivaldybę Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas atnaujinti ar pakeisti žemės ūkio valdos duomenis

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas įregistruoti žemės ūkio valdą

Patvirtinta teisės aktu

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti dokumentus, patvirtinančius nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui,gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos įrenginiams

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti pažymą apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu

Laisvos formos

word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu

Prašymas išduoti pažymą, patvirtinančią ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindines bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas

Laisvos formos

word Ne el. būdu teikiama paslauga 
Prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas pakeisti žemės ūkio valdų duomenis po paveldėjimo Patvitrtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas perkelti valdą į kitą rajoną  Patvirtinta teisės aktu word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas pateikti kartografinę medžiagą melioruotos žemės savininkams Laisvos formos word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Prašymas pateikti melioracijos statinių techninius dokumentus melioruotos žemės savininkams Laisvos formos word Paslaugos užsakymas elektroniniu būdu
Atgal
easy read