Civilinės metrikacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PASA00047

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

1Ne

PASA00048

Paslaugos aprašymas

Gimimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00049

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PASA00050

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00051

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00052

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Santuokos registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00053

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Santuokos nutraukimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00054

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00055

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Taip (MGVDIS2)

PASA00057

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Vardo, pavardės keitimo registravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00062

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Įvaikinimo įregistravimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00063

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Taip (MGVDIS2)

PASA00064

 

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas

Taip (MGVDIS2)

PASA00065

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2MGVDIS – Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema.

Atgal