Seniūnijų paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

Ne1

PASA00018

Paslaugos aprašymas

Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00021

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas

Taip (VIISP2)

PASA00022

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00035

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Taip (VIISP2)

PASA00036

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Taip (MGVDIS3)

PASA00037

Paslaugos užsakymas

Paslaugos aprašymas

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Ne1

PASA00038

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios deklarauotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00039

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00040

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Ne1

PASA00041

Paslaugos aprašymas

Leidimo laidoti išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00042

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Ne1

PASA00043

Paslaugos aprašymas

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PASA00056

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Ne1

PASA00058

Paslaugos aprašymas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PASA00067

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00069

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00070

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

3MGVDIS – Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema.

 

Atgal