Socialinės paramos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

SOCIALINĖS IŠMOKOS:

     

Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą, išdavimas

Ne1

PASA00030

Ne el. būdu teikiama paslauga

Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas Ne1 PASA00031 Ne el. būdu teikiama paslauga

Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas

Taip (SPIS2)

PASA00032

Paslaugos užsakymas 

Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas Ne1 PASA00060 Ne el. būdu teikiama paslauga
Šeimų ir asmenų įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą Ne1 PASA00061 Ne el. būdu teikiama paslauga

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Ne1

 

Ne el. būdu teikiama paslauga

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Paramos mokinio reikmenims skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Teisės į būsto šildymą išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas ir jų skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Laidojimo pašalpa

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Taip (SPIS2)

 

Paslaugos užsakymas 

Privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui išmokos skyrimas Ne1   Ne el. būdu teikiama paslauga
Išvados apie fizinio asmens tinkamumo (netinkamumo) laikinai paimti institucijoje globojamą (rūpinamą) vaiką į savo šeimą pateikimas Ne1   Ne el. būdu teikiama paslauga
Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas Taip (SPIS2)   Paslaugos užsakymas 

Parama maisto produktais labiausiai skurstantiems asmenims suteikimas

Ne1

 

Ne el. būdu teikiama paslauga

SOCIALINĖS PASLAUGOS:

     

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Ne1

PASA00059

Ne el. būdu teikiama paslauga

Būsto pritaikymas neįgaliojo poreikiams

Ne1

 

Ne el. būdu teikiama paslauga

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir socialinių paslaugų skyrimas  asmeniui (šeimai)

Ne1

 

Ne el. būdu teikiama paslauga

Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje – VIISP (http://www.epaslaugos.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2SPIS – Socialinių paslaugų informacinė sistema.

 

Atgal
easy read