Statybos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas

Taip (VIISP2)

PASA00002

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PASA00003

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00004

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Sutikimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Akmenės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas

Taip (VIISP2)

PASA00005

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas

Ne1

PASA00033

Ne el. būdu teikiama paslauga

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje – VIISP (http://www.epaslaugos.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

 

Atgal
easy read