Teritorijų planavimo, architektūros, paveldosaugos paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

Ne1

PASA00020

Ne el. būdu teikiama paslauga

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (Infostatyba4)

PASA00024

Paslaugos užsakymas

Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais

Ne1

PASA00025

Ne el. būdu teikiama paslauga

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Taip (TPDR3)

PASA00026

Paslaugos užsakymas

Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais

Taip (Infostatyba4)

PASA00028

Paslaugos užsakymas

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP2)

PASA00071

Paslaugos užsakymas 

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje – VIISP (http://www.epaslaugos.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

3TPDR -  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras.

4Infostatyba –  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema.

Atgal
easy read