Vietinio ūkio ir turto valdymo paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Taip (VIISP1)

PASA00001

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00007

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00008

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00012

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas

Taip (VIISP1)

PASA00016

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Taip (VIISP1)

PASA00017

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00023

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00029

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00034

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Taip (VIISP1)

PASA00045

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Paslaugos aprašymas

  Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Lietuvos paslaugų kataloge (www.lietuva.gov.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir pateikiama informacija apie visas šalies viešojo administravimo insitucijų teikiamas paslaugas.

1VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

Atgal