Žemės ūkio ir kaimo plėtros paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Elektroninė / neelektroninė paslauga

PASIS kodas

Nuoroda

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00009

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

 

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Taip (VIISP2)

PASA00010

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

 

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Taip (VIISP2)

PASA00011

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

 

Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimas

Ne2

PASA00013

Ne el. būdu teikiama paslauga

Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas Taip (VIISP2) PASA00014

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas

Ne2

PASA00015

Ne el. būdu teikiama paslauga

Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas

Taip (VIISP2)

PASA00019

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

Melioracijos statinių techninių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

 

Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas

Taip (VIISP2)

 

Paslaugos užsakymas per el. valdžios vartus

 

 Pastabos:

Visi šiame sąraše išvardytų paslaugų aprašymai skelbiami Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje – VIISP (http://www.epaslaugos.lt). Šiame kataloge yra sukaupta detali ir patikima informacija apie visas šalies viešojo administravimo institucijų teikiamas paslaugas.

1Neelektroniniu būdu teikiamos paslaugos.

2VIISP – Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma.

 

Atgal
easy read