Projektiniai pasiūlymai

"Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas šalia kelio ir pėsčiųjų-dviračių tako perėjos per geležinkelį įrengimas" parengti projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 60 punkto ir 13 priedo nuostatomis, informuojame apie projekto "Pėsčiųjų-dviračių tako įrengimas šalia kelio Nr. AK0256 ir pėsčiųjų-dviračių tako perėjos per geležinkelį įrengimas" parengtus projektinius pasiūlymus.

Statinių statybvietės adresas ir kadastrinis Nr.: Akmenės rajono sav., Pašakarnių k. (sklypas nesuformuotas).

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: -.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – nėra, būsima – pėsčiųjų-dviračių takas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: : UAB "Šiaulių hidroprojektas", įm. kodas 144084894, projekto vadovas Dainius Adomaitis (kvalifikacijos atestato Nr.15553), Šiauliai, Aušros al. 29a, tel. 8 41 523601, el. p. siauliuhidroprojektas@splius.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): Akmenės rajono savivaldybės administracija, įm. k. 188719391, Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, tel. 8 425 57133, info@akmene.lt.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  Šiauliai, Aušros al. 29A, darbo dienomis 8:00-16:00, tel. 8 678 22374.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: pasiūlymus galima teikti el. paštu siauliuhidroprojektas@splius.lt iki 2020 m. vasario 12 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Akmenės rajono savivaldybės administracijoje, adresu Naujoji Akmenė, L. Petravičiaus a. 2, 2020 m. vasario 24 d., 17:00.

Projektiniai pasiūlymai

Atgal
easy read