Strateginis plėtros planas

Gerbiami Akmenės rajono gyventojai,

Siekiant užtikrinti rajono plėtros ilgalaikės strategijos tęstinumą, rengiamas Akmenės rajono savivaldybės 2022-2030 m. strateginis plėtros planas. Šis planas skirtas rajono plėtros vizijai, prioritetams, tikslams bei uždaviniams, svarbiausioms priemonėms iki 2030 m. nustatyti.

Šiuo metu vykdome Akmenės rajono gyventojų apklausą dėl Akmenės rajono savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybės.

Nuoroda į balsavimą rasite čia http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/916576/lang-lt

Balsavimas vyks iki 2022 m. spalio 31 d.

Kiekvieno Jūsų dalyvavimas apklausoje, išsakyta nuomonė yra labai svarbi ir reikšminga. Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

Ačiū už indėlį kuriant rajono ateitį!

Akmenės rajono savivaldybės gyventojų apklausos ataskaita


Baigiantis Akmenės rajono plėtros iki 2021 metų strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiui ir siekiant užtikrinti rajono plėtros strategijos tęstinumą, Akmenės rajono savivaldybė rengia Akmenės rajono strateginį plėtros planą iki 2030 m. Į plano rengimą planuojama įtraukti Akmenės rajono gyventojus, bendruomenes ir seniūnaitijų atstovus, socialinius ir ekonominius partnerius bei įvairių sričių specialistus. 

Strateginio plėtros plano rengimas – analitinis procesas, kurio metu rengiamas kompleksinis institucijos veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į aplinkos ir išteklių analizę, yra nustatomi rajono plėtros prioritetai, vizija, vystymosi kryptys, išskiriamos priemonės ir veiksmų planas strategijai įgyvendinti.

Akmenės rajono strateginio plėtros planavimo dokumentų rengimo laikotarpiui numatyta sudaryti šešias darbo grupes į jas įtraukiant Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos skyrių (padalinių) vadovus ir specialistus, Savivaldybės socialinius-ekonominius partnerius (savivaldybei pavaldžių įstaigų bei įmonių atstovus, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis). Darbo grupių susitikimų metu bus sprendžiami Akmenės rajonui aktualūs probleminiai klausimai, generuojamos idėjos, kurios padės kurti nuoseklią rajono plėtrą.

Susipažinti su darbo grupių sudėtimi galite čia.

Akmenės rajono savivaldybės strateginiai plėtros planai

Akmenės rajono savivaldybės strateginių plėtros planų įgyvendinimo ataskaitos

 

Atgal